Start Zwiedzamy Zwierzyń
Zwierzyń
PDF Drukuj Email

W zakolu Sanu obok Myczkowiec malowniczo położona jest wieś Zwierzyń. Sama nazwa pierwotnie używana była jako „Zdwiżyn”, od podwyższenia krzyża świętego. Tu bowiem został znaleziony krzyż limuzyjski pochodzący z I poł. XIII wieku. Wykonany został w mieście Limoges w południowej Francji, które było jednym z największych europejskich ośrodków rzemiosła artystycznego, specjalizujących się w produkcji metalowych przedmiotów zdobionych barwną emalią. Większość stanowiły przedmioty liturgiczne. Na ziemiach polskich zachowało się w całości lub fragmentarycznie kilkanaście wyrobów limuzyjskich w tym relikwiarze, krzyże procesyjne i ołtarzowe. Jednym z nich jest krzyż procesyjny ze Zwierzynia o niewielkich rozmiarach: 29 cm wysokości i 22 cm rozpiętości ramion. Dawniej krzyż ten przechowywany był w miejscowej cerkwi greckokatolickiej.

Od niepamiętnych czasów 27 września miejscowi Rusini obchodzili w Zwierzyniu uroczyście święto Podwyższenia Krzyża. Podczas uroczystości setki wiernych niosąc limuzyjski krzyż-relikwię podążało w procesji do cudownego źródełka, miejsca jego znalezienia. Uroczystości powiązane były z obrzędem poświęcenia źródła, którego woda miała leczyć choroby oczu. Tak było do 1947 roku, kiedy to wskutek akcji przesiedleńczej przerwano pamięć pokoleń. Obecnie krzyż ze Zwierzynia znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu jako cenny zabytek. W miejscu gdzie według tradycji został on znaleziony wzniesiono w 1995 roku grotę z kamienia. W pierwszą sobotę miesiąca (od maja do października) odbywają się tu Nabożeństwa Fatimskie, które licznie przyciągają pielgrzymów. Poniżej groty znajduje się mała studzienka z umieszczonym na dnie metalowym krzyżem, nawiązując tym samym do dawnej tradycji.

Wiele osób przybywa tu by nabrać wodę z cudownego źródełka i zanieść swoje modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, by za Jej wstawiennictwem wypraszać łaskę zdrowia.

Na trasie od kościoła do groty powstały stacje Drogi Krzyżowej. Jest to szczególne miejsce, które warto odwiedzić.

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

Tradycją stała się Droga Krzyżowa, odprawiana od kilku lat w piątek przed Niedzielą Palmową, dla służb mundurowych różnych formacji z województwa podkarpackiego z udziałem władz wojewódzkich i samorządowych.

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Zwierzyn

 

Krzyż święty,

wielki znak zbawienia ludzkiego rodu,

zawsze dla chrześcijan jest znakiem wielkiej wiary i uwielbienia.

A dla mnie krzyż – to największe dobro i skarb!

U stóp krzyża tyle razy szukałam rady

i znajdowałam ją.

U stóp krzyża tyle razy łzy żalu i smutku wylewałam,

a zostały ukojone i otarte.

Chrystus mi wskazał swój ciężki krzyż i rzekł: Nieś krzyż!

Więc jam wzięła krzyż i szczęśliwa jestem!

Chciałabym żeby Polska rosła nie tylko

w bogactwo ziem szerokich i dalekich,

lecz żeby rosła w skarby cnót i w siły ducha tak,

ażeby wobec innych narodów Europy świecić mogła jak gwiazda płonąca, jako słońce sprawiedliwości, prawdy i cnoty.

Chciałabym, aby cały kraj mój drogi był jako jedna, wielka świątynia,

jako jeden kościół, w którym by czczono

i wielbiono Krzyż Zbawiciela

i z krzyża czerpano naukę życia, pracy

i poświęcenia.

Św. Jadwiga Królowa

 

MODLITWA DO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

O Krzyżu święty, na którym Chrystus Pan był ukrzyżowany, oto ja, nędzny grzesznik, do stóp Twoich upadam i całując Twe święte Drzewo, obciążone drogim skarbem ciała Zbawiciela mojego, przyciskam Cię do niegodnych ust moich, powtarzam stokrotnie: bądź uczczony, bądź uwielbiony, o Krzyżu święty, Krzyżu najdroższy Jezusa Chrystusa. Drzewo Twe twarde słodkie wydaje owoce i woń z niczym nieporównaną. Tyś ozdobione kwiatami cnót wszystkich. O Krzyżu święty, zakładzie zbawienia naszego. Tobie się słuszna cześć od nas należy. Ty uzdrawiasz choroby duszy i ciała. Ty sprawiedliwym niebo otwierasz. Ty grzesznikom przebaczenie wyjednujesz. O Krzyżu święty! Drzewo Twe ozdobniejsze nad wszystkie cedry, Krzyżu świetniejszy nad wszystkie blaski świata, jedynie godny naszej czci i miłości, bądź uwielbiony, bądź pochwalony po wszystkie wieki.

Nie odrzucaj nas, biednych grzeszników, którzy się do Ciebie ze skruszonym sercem i pewną ufnością uciekamy. Bądź naszym przewodnikiem w życiu, bądź światłem naszym w ciemnościach, pociechą w utrapieniach, osłodą i podporą w smutkach. W godzinie śmierci wzmacniaj naszą wiarę, budź w nas nadzieję i rozpalaj miłość Bożą, abyśmy ożywieni tymi cnotami, pragnęli połączyć się z Panem naszym Jezusem Chrystusem, który na Tobie zawieszony umarł z miłości ku nam.

O Krzyżu święty! U stóp Twoich składam duszę moją, serce moje, wszystkie myśli moje, a spoglądając na Jezusa Chrystusa na Tobie zawieszonego, na Maryję pod Tobą stojącą, łączę moje cierpienia.

O Krzyżu święty! Zbaw mnie, zbaw wszystkich miłych mojemu sercu, zbaw przyjaciół i nieprzyjaciół moich, ochraniaj nasz Kościół święty, ochraniaj nas od powietrza, ognia i wojny. Spraw to swoją świętą mocą. Byśmy twoją moc wychwalali wszyscy, za Twym światłem postępowali przez całe życie i na wieki oglądali w niebie Zbawiciela Pana.

O Krzyżu święty! Krzyżu Chrystusowy! Zasłoń mnie od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała i zbaw mnie na wieki. Amen.