Start Zwiedzamy Kaplica
Kaplica
PDF Drukuj Email

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzenia naszej kaplicy (kliknij tutaj).

Sercem Ośrodka jest kaplica. W niej są celebrowane Msze św. i nabożeństwa.

Przez 8 lat do 2002 r. Eucharystia i nabożeństwa były sprawowane w tymczasowej kaplicy adoptowanej z kilku pomieszczeń. Jednak była zbyt mała, by pomieścić szczególnie dzieci w czasie kolonii, zimowisk, czy też większe grupy na rekolekcje.

Wnętrze starej kaplicy i ks. kanclerz Kurii Rzeszowskiej Jerzy Buczek sprawujący Eucharystię.

Obecna kaplica została wybudowana przy dużej pomocy ludzi dobrej woli w okresie 1 roku tj. od października 2001 do października 2002 r. Kaplica jest przestronna i posiada około 300 miejsc siedzących. Dzięki temu można łatwiej zgromadzić uczestników rekolekcji oraz dzieci przebywające na turnusach na Eucharystii i innych spotkaniach paraliturgicznych.

Poświęcenia kaplicy dokonał J. E. Ks. Bp. Edward Białogłowski 26 października 2002 r. przy udziale rodzin wielodzietnych z Diecezji Rzeszowskiej i mieszkańców Rzeszowskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta odprawiających w tym czasie w ośrodku rekolekcje. W przedsionku kaplicy wmurowano kamień węgielny z Nazaretu poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich Błoniach. Tu również wchodzących wita figura św. Franciszka z Asyżu.

Ołtarz główny zdobi piękna Figura Najświętszej Maryi Panny Królowej i Matki Pięknej Miłości, trzymającej na lewej ręce Dzieciątko z wyciągniętymi ku wiernym rączkami. Z prawej dłoni Maryi ku górze wychyla się czerwona róża, a ku dołowi spływa różaniec. Nad Jej głową widnieje korona podtrzymywana przez aniołki. Po prawej i lewej stronie Królowej umieszczono dwie większe figury Archaniołów trzymających berło i złote jabłko - insygnia królewskie.

Na tabernakulum widnieje wymowny napis "JESTEM" przypominający modlącym się o stałej obecności Jezusa w Eucharystii. Łuk tęczowy nad ołtarzem zdobi rzeźbiony, drewniany krzyż zharmonizowany z wystrojem wnętrza.

Po lewej i prawej stronie kaplicy na czterech filarach zostały umieszczone rzeźby polskich świętych patronów młodzieży: św. Królowej Jadwigi, św. Kazimierza Królewicza, św. Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny Kózki. Postacie świętych i aniołów podobnie jak Matka Boża stoją na obłokach.

Na ścianach, po obu stronach ołtarza widnieją obrazy: z lewej Jezusa Miłosiernego i z prawej św. O. Pio i św. Jana Pawła II. Z lewej strony ołtarza umieszczona jest Figura św. Józefa z Dzieciątkiem - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Kościoła Świętego. Na bocznych ścianach kaplicy umieszczono niewielkich rozmiarów płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej.

Pielgrzymi przybywający stwierdzają, że Kaplica to szczególne miejsce. Już przy samym wejściu uderza ich jej modlitewny klimat. Zapewne duch jedności skupiający modlitwy chrześcijan obrządku wschodniego i zachodniego oraz wystrój Kaplicy pociąga i emanuje pokojem.  Uczestnicy spotkań i coraz liczniejsi turyści zwiedzający Centrum Kultury Ekumenicznej oraz Ogród Biblijny mają możliwość zaczerpnięcia z tego ducha i napełnienia się nim.

W kaplicy codziennie odprawiana jest Msza św. W każdą pierwszą sobotę miesiąca w ramach nowenny do N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości powierzane są Bogu za Jej przyczyną prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Potwierdzeniem wyproszonych łask otrzymanych za pośrednictwem Maryi i św. O. Pio są licznie zgromadzone wota w gablotach umieszczonych w prezbiterium.

Dobrze się złożyło, a może z Woli Bożej Opatrzności, że ta świątynia była poświęcona właśnie w październiku u progu Roku Różańca. Kaplica jest pod wezwaniem N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości. Właśnie pod takim tytułem chcieliśmy, by była czczona w tym miejscu, gdzie miłość miłosierna objawia się w różnych formach wobec dzieci z biednych rodzin, niepełnosprawnych, osób szukających pokoju serca.

 

MSZA ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA ODPRAWIANA JEST O GODZ. 9.00

W DNI POWSZEDNIE OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA O GODZ. 19.O0

W POZOSTAŁYCH MIESIĄCACH O GODZ. 17.30

 

Widok z lotu ptaka na kaplicę i ośrodek

Wnętrze kaplicy tuż po poświęceniu w 2002 r. i grupy rekolekcyjne PZC

Chór Cantate Deo z Iwonicza i Msza św. z dziećmi na kolonii

Wnętrze kaplicy z Archaniołami

Bożonarodzeniowe dekoracje

dek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dek


MODLITWY
do N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości

Od samego początku daje się odczuć, że to miejsce Maryja wybrała sobie, by stąd rozdzielać wyproszone łaski u Swego Syna. Były już widoczne tego przykłady. W każda pierwszą sobotę miesiąca sprawowana jest Msza św. w intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Matki Bożej. Poniżej zamieszczamy jedną z modlitw:


O Królowo i Matko Pięknej Miłości, czczona w tej świętej figurze, wpatruję się w Twoją twarz. Jesteś piękna jak Królowa i uważna jak najtroskliwsza Matka. Spoglądasz na mnie, czekasz na moje wyznanie, słuchasz i zachęcasz:

„Przyjdźcie do Mego macierzyńskiego serca, gdy jesteście smutni, przygnębieni i gdy wiele cierpicie. Gdy szatan będzie was kusił do niewiary i zasiewał wątpliwości w waszych sercach, przyjdźcie do Mnie jako do Matki Bożego Syna, Matki Pięknej Miłości”.

A więc przychodzę. Jestem przed Tobą w miejscu, które sama wybrałaś i z całym zaufaniem otwieram swe serce. Przynoszę Ci moje radości i moje smutki, ból i udrękę, dobre czyny, których wciąż tak mało, i moje wady, słabości i grzechy, których tak wiele. Ale Ty jesteś Matką Miłosierdzia, Matką Pięknej Miłości. Przy Tobie ucisza się moje serce.

Najłaskawsza, najlitościwsza, słodka Panno Maryjo, wiem, że z całym zaufaniem mogę się Tobie powierzyć. Zbliżam się więc do Ciebie jak dziecko do najlepszej Matki i błagam, byś wyjednała u Swego umiłowanego Syna miłosierdzie i łaskę o którą Ciebie proszę (tu wymienić intencję ...). Wiem, że nie odejdę stąd bez Twojej Matczynej pomocy. Zdaję się na wolę Twego Syna, bo wierzę, że On kochając mnie, zawsze chce dla mnie tylko dobra. Niech się więc dzieje Jego wola, abym po czasie ziemskiej pielgrzymki znalazł(a) się w Królestwie wiecznej miłości i wiecznego szczęścia.

Maryjo, Tyś Królową i Matką Pięknej Miłości, Tyś Królową mego serca, bądź ze Mną w każdy czas, prowadź mnie drogą miłości i pozwól upodobnić się do Ciebie, aby tak jak w Twoim życiu wola najlepszego Ojca, który jest w Niebie stała się również moją wolą. Królowo i Matko Pięknej Miłości módl się za nami!

Amen.


Pielgrzymie, przyszedłeś to swojej Matki, która na Ciebie tutaj czeka, mów do Jej serca, Ona Ciebie słyszy, słyszy każde twoje ciche westchnienie, widzi każdą twoją troskę i łzę, oddaj Jej wszystko i proś jak dziecko prosi swoją ukochaną Mamusię. Mów do Niej jak do najlepszej i czułej Matki swoimi słowami, swoimi "myślami", rozmawiaj z Nią jak z najbardziej ukochaną osobą. Ona na pewno odpowie Ci, możesz Ją usłyszeć, możesz doświadczyć Jej opieki w faktach, które mogą nastąpić, a jeśli ich nie będzie, na pewno nie odejdziesz z tego miejsca bez umocnienia, bez pomocy do udźwignięcia wszystkiego co niesie życie.
"Módl się, ufaj i nie upadaj na duchu" - te słowa wielkiego Czciciela Matki Najświętszej, świętego Ojca Pio niech przypominają Tobie o Jej matczynej opiece w całej ziemskiej wędrówce do Nieba. To miejsce jest wyjątkowe, przekonasz się o tym Ty i przekona się o tym świat. Dziękuj Królowej i Matce Pięknej Miłości, za Jej miłość do naszego narodu, że znowu wybrała nowe miejsce na Polskiej ziemi, aby ratować naszą umiłowaną Ojczyznę i poprowadzić nas ku światłu swego Syna, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem.


Nikt stąd nie odejdzie...

( Królowej i Matce w Myczkowcach )

Darem Ojcowskiego miłosierdzia

Gwiazda zajaśniała w Bieszczadzkiej krainie

Niosąc miłość Matki i Królowej

W myczkowskiej dolinie.

Nikt stąd nie odejdzie

Bez Twojej pociechy

Nikt stąd nie odejdzie

Nieuspokojony

Nikt stąd nie odejdzie

Z krwawym bólem w sercu

Nikt stąd nie odejdzie

Bez światła w swej duszy

Nikt stąd nie odejdzie

Bez iskry nadziei.

Nikt stąd nie odejdzie

Bez potrzebnej łaski

Którą Ty wybłagasz

Królowo i Matko

Pięknej Miłości

Na myczkowskiej ziemi.

O. Wiesław Krupiński SJ