Start Inne projekty Projekt Karpacki Mikrokosmos
Projekt Karpacki Mikrokosmos
PDF Drukuj Email

W dniu 30 marca 2016 r. zakończono realizację inicjatywy Karpacki Mikrokosmos na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego CARITAS w Myczkowcach (gmina Solina, powiat leski). Przedmiotowa inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu Karpackie Inicjatywy Lokalne sfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Ekopsychologia. W ramach inicjatywy przeprowadzono dwa szkolenia na temat współczesnych trendów i innowacyjnych technik stosowanych w turystyce. W ramach inicjatywy wykonano ścieżkę dydaktyczną na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego CARITAS w Myczkowcach opartą na technologii QR-code. Opisano na dziesięciu tablicach atrakcje ośrodka tj.: Ośrodek Jeździecki EDEN, zwierzyniec, ptaszarnię, Centrum Informacji o Obszarach Natura 2000, Ogród Biblijny, Centrum Kultury Ekumenicznej, galerię plenerową, kaplicę, kawiarnię św. Franciszka oraz parking z tablicami opisującymi ścieżki spacerowe. Poprzez opracowanie omawianej ścieżki uporządkowano ruch turystyczny na terenie OWR Caritas. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni mogą za pomocą urządzeń mobilnych skanować kody QR-code z tablic, uruchamiając pliki dźwiękowe z opisem atrakcji. Na tabliczkach oprócz kodów znajdują się także krótkie opisy danych obiektów. Efektem projektu jest także e-przewodnik „Karpacki Mikrokosmos” opisujący walory OWR Caritas i jego najbliższych okolic. W e-przewodniku znajdziemy także kalendarz przyrodniczy oraz dwanaście tras przeznaczonych dla turystów przebywających w Bieszczadach z uwzględnieniem przyrodniczych osobliwości w danym miesiącu. W ramach realizacji inicjatywy wdrożono także quest, za pomocą którego można poznawać atrakcje Ośrodka w Myczkowcach. Wybór miejsca do realizacji opisywanego projektu nie był przypadkowy, zdaniem autorów projektu Nieformalnej Grupy Promocji Bieszczadów BAKOKU, Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny CARITAS w Myczkowcach z powodzeniem zasługuje na miano Karpackiego Mikrokosmosu z racji dostępnych w nim atrakcji ukazujących kulturowe, przyrodnicze i historyczne walory Karpat, w tym Bieszczadów.

Karpacki Mikrokosmos: https://drive.google.com/open?id=0ByJdj2SbxOTZdkFZdGJMUlcycDA