Zapytanie ofertowe
PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe - Adaptacja pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach

21.IV.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DDP/2017

na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Myczkowcach

na potrzeby realizacji projektu nr RPPK.080300-18-0013/16

pn.  „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe (Word)

załącznik 1

załącznik 2

Zawiadomienie o wyborze niekorzystnej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: zapytania ofertowego nr 3/DDP/2017

 

ks. Stanisław Słowik

dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej