Zapytanie ofertowe - wyposazenie
PDF Drukuj Email

Myczkowce, dnia  24 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/DDP/2017

na dostawę wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Myczkowcach

na potrzeby realizacji projektu nr RPPK.080300-18-0013/16

pn. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”

Zapytanie ofertowe nr 5 - Caritas Myczkowce - pobierz dokument

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - pobierz dokument

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - pobierz dokument

ks. Stanisław Słowik

dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej