Start Aktualności III turnus kolonii letniej
III turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2017 roku  odbył się III turnus koloni Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Uczestniczyły w nim dzieci kierowane przez parafie z dekanatów Rzeszów – Fara oraz Tyczyn, a także z Urzędu Gminy Niebylec i Szkoły Specjalnej UNICEF w Rzeszowie. W sumie wypoczywało 108 dzieci podzielonych na 12 grup. Kadrę turnusu stanowili: kierownik Agnieszka Podkalicka, kapelan ks. Łukasz Szpyrka, kleryk Hubert Cop, pani doktor Czesława Lubas, 2 pielęgniarki, 13 wychowawców i muzyczni.

t3

 

 

W czasie kolonii, uczestnicy brali udział w wielu spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji. Wśród nich wymienić można IPN, Straż Pożarną, Policję czy WORD. Dzieci uczestniczyły również w spotkaniach z podróżnikiem oraz księżmi misjonarzami. Oprócz spotkań był także czas na rekreację. Nie zabrakło zajęć i konkursów sportowych, artystycznych, wspólnego śpiewu, wycieczek pieszych po szlakach w okolicy Myczkowiec, wyjazdów nad Solinę oraz na zaporę w Myczkowcach. Ważnym punktem w planie każdego dnia była Eucharystia sprawowana w kaplicy znajdującej się na terenie ośrodka. W czasie trwania kolonii dzieci miały możliwość rozwijać swoje talenty  poprzez zajęcia edukacyjne ze studentami Politechniki Rzeszowskiej.

 

Ważnym wydarzeniem na kolonii była wizyta ks. bpa Kazimierza Górnego. Wraz z nim przybyli ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz ks. infułat Wiesław Szurek. W trakcie spotkania koloniści zaprezentowali bardzo ciekawą pantomimę o walce dobra ze złem. Ksiądz Biskup wyraził radość ze spotkania z dziećmi, podziękował wszystkim pracującym charytatywnie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.