Start Aktualności V turnus kolonii letniej
V turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach od 21 do 30 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 96 uczestników i uczestniczek – dzieci i młodzieży z dekanatów: strzyżowskiego, brzosteckiego i gorlickiego.

Opiekę nad kolonistami sprawowało dziewięciu wychowawców, pani doktor Czesława Lubas oraz dwie panie pielęgniarki. Posługę kapelanów pełnili ks. dr hab. Jacenty Mastej - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks. dr hab. Janusz Miąso - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, omawiając także tematykę programu kolonijnego pt. „Szczęśliwe dni”.t5

Piękna pogoda sprzyjała realizacji zamierzonych celów. Dzieci uczestniczyły w wycieczce na Solinę i w pieszych wyprawach pod opieką przewodników górskich oraz wychowawców. Uczestniczyły w warsztatach ekologicznych, zajęciach z bibułkarstwa, zdobnictwa przedmiotów, zajęciach taneczno – rytmicznych i plastycznych, w pokazach chemii i fizyki prowadzonych przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. Koloniści zwiedzili znajdujące się na terenie Ośrodka Centrum Kultury Ekumenicznej, Ogród Biblijny, Zwierzyniec i mieli także możliwość skorzystania z jazdy konnej.

Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa przeprowadzili ciekawe zajęcia historyczne i konkursy, zaś przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Policji, Polskiego Związku Motorowego, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Pożarnej zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku zagrożenia pożarem.

Dzieci spotkały się także z Przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy z Rzeszowa. Zaproszeni goście przedstawili zasady bezpiecznego postępowania podczas prac polowych w gospodarstwie wiejskim.

Zorganizowane zostało wiele konkursów takich jak: biblijny, plastyczny, muzyczny, taneczny, sportowy oraz konkurs wiedzy o Ośrodku.

Wszystkim wyżej wymienionym działaniom sprzyjała dobra atmosfera, życzliwe słowa, wzajemna pomoc co wywoływało na twarzach dzieci radość i wiele pozytywnych emocji.

28 sierpnia odwiedził nas ksiądz biskup Jan Wątroba, dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Piotr Potyrała oraz wielu gości: Podkarpacki Kurator Oświaty – pani Małgorzata Rauch, pani Bożena Pasieka – Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Rzeszowa i Krosna, dyrektor Polskiego Związku Motorowego z Rzeszowa, komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej z Leska, Wójt Gminy Solina, kierownicy poprzednich turnusów, właściciele firmy „Janipek” oraz przedstawiciele firmy Res – Drob Rzeszów. Na tę okoliczność dzieci zaprezentowały inscenizację pt: „Różańcowe cuda”, przygotowaną pod opieką pani wicekierownik Marii Saneckiej.

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do tego, by wypoczywające tu dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie, odpoczęły przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Dziękuję księdzu dyrektorowi Bogdanowi Janikowi, księdzu Romanowi, księżom kapelanom, pani wicekierownik, opiece medycznej, grupie muzycznej i wszystkim państwu wychowawcom za poświęcony czas i serce. Jestem przekonana, że wszystkie dzieci spędziły ten czas miło i przyjemnie. Będą ciepło wspominać chwile spędzone w miejscu, gdzie króluje Królowa Matka Pięknej Miłości.

kierownik turnusu - Anna Szlęzak