Start Ośrodek Jeździecki Eden Golgota
Golgota
PDF Drukuj Email

Kolejny obraz, przed którym staje człowiek odwiedzając ogród biblijny, to Góra Golgota. Niezbyt wysoko usypany wzgórek obłożony kamieniami przypomina miejsce ukrzyżowania Jezusa – wyeksploatowany kamieniołom położony poza granicami miasta. Na szczycie stoi potężny krzyż z figurą Jezusa przybitego do drzewa krzyża. Pod krzyżem stoją dwie figury: Marii Matki Jezusa i ucznia, którego Jezus miłował, św. Jana Apostoła.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha (J 19,25-30).

Szczegóły można doczytać w przewodniku: Ogród Biblijny w Myczkowcach autorstwa dr hab. Zofii Włodarczyk.

wróć

ogr_44