Start Projekty UE POLSKO - SŁOWACKA WIOSKA EKOLUDKÓW
POLSKO - SŁOWACKA WIOSKA EKOLUDKÓW
PDF Drukuj Email

 

W ramach programu PHARE - wspólnego funduszu małych projektów zrealizowano projekt: "Polsko - Słowacka wioska Ekoludków". Całkowity koszt projektu wyniósł 23,5 tys.EUR w tym 17,6 tys. EUR dofinansowania ze środków Unijnych. Umowa grantowa została podpisana i zatwierdzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Euroregionu Karpackiego, EURO - Karpaty.

Partnerzy projektu: Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach - dyrektor ks. Bogdan Janik oraz Obec Mala Domasza ze Słowacji - starosta mgr Jarosław Makatura.
Projekt był realizowany od 1 marca 2005 r. do lutego 2006 r. Autorką i koordynatorem projektu była mgr Dorota Chilik.  

Cele projektu:

  • rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy przygranicznej
  • podniesienie poziomu wiedzy i wrażliwości na problemy ochrony środowiska naturalnego

Adresatami projektu były dzieci i młodzież wraz z nauczycielami podkarpackich szkół podstawowych z terenu Gminy Solina ( SP Myczkowce, SP Orelec) oraz słowackich szkół podstawowych i gimnazjów z Małej Domaszy. 
W realizację programu zostały włączone również dzieci i młodzież przebywające na letnim i zimowym wypoczynku w Ośrodku w Myczkowcach z terenu woj. podkarpackiego razem z wychowawcami.

Główne działania projektu:

  • wykonanie woliery dla ptaków, oraz zagrody dla zwierząt ( mini ZOO )
  • sejmiki ekologiczne: "Ochrona ptaków i zwierząt naszych terenów" oraz "Dzikie wysypiska i ich likwidacja"
  • olimpiada wiedzy ekologicznej
  • spartakiada - piknik integracyjny - "Ekoludki 2005"
  • likwidacja dzikich wysypisk
  • opracowanie i wydruk folderów "Najpiękniejsze widoki"

Polsko-Słowacka Wioska Ekoludków 

Projekt spotkał się z dużą aprobatą społeczności lokalnej, regionów partnerskich, a duże zaangażowanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w jego realizacji było dowodem wrażliwości na tematy związane z ochroną środowiska.
Realizacja projektu nasunęła wiele pomysłów związanych z dalszą Polsko - Słowacką współpracą przygraniczną w dziedzinie demokracji lokalnej, ochrony środowiska oraz popularyzacji pięknych okolic Myczkowiec i Małej Domaszy.