Start Aktualności III turnus kolonii letniej
III turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2018 roku odbył się III turnus kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Uczestniczyły w nim dzieci kierowane przez parafie z dekanatów Czudec, Jasło – Wschód, Jasło – Zachód, a także z Urzędu Gminy Biecz oraz dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy z okolic Sokala i Godowiczi. W sumie wypoczywało 115 dzieci podzielonych na 11 grup. Kadrę turnusu stanowili: kierownik Tadeusz Nizioł, kapelan ks. Gabriel Tendelski, pani doktor Czesława Lubas, 1 pielęgniarka, 11 wychowawców i muzyczni.

 

W czasie kolonii, uczestnicy brali udział w wielu spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji. Wśród nich wymienić należy: IPN, Straż Pożarną, Policję czy WORD. Dzieci uczestniczyły również w spotkaniach z przewodnikiem oraz księdzem misjonarzem. Poza spotkaniami był także czas na rekreację. Nie zabrakło zajęć i konkursów sportowych, artystycznych, wspólnego śpiewu, wycieczek pieszych po szlakach w okolicy Myczkowiec, wyjazdów nad Solinę oraz na zaporę w Myczkowcach. Ważnym punktem w planie każdego dnia była Eucharystia sprawowana w kaplicy znajdującej się na terenie ośrodka.

Ważnym wydarzeniem na kolonii była wizyta ks. bpa Jana Wątroby – ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Wraz z nim przybyli ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej siostra Agata Jakieła – sekretarz Caritas. W trakcie spotkania koloniści zaprezentowali bardzo ciekawy program słowno – muzyczny ukazujący drogę człowieka do Pana Boga. Ksiądz Biskup wyraził radość ze spotkania z dziećmi, podziękował wszystkim pracującym charytatywnie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

t3