Start Caritas Klauzura informacji o danych osobowych

Odwiedziny

Odsłon : 2636627
Klauzura informacji o danych osobowych
PDF Drukuj Email

Klauzula informacji o danych osobowych

1. Administratorem danych jest CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: +48 178 521 658.

2. Nie stwierdzono potrzeby wyznaczania inspektora danych kontaktowych.

3. Celami przetwarzania danych osobowych są:

- Pozyskiwanie informacji na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku.

- Wykorzystanie wizerunku uczestników na stronie internetowej oraz we wszystkich formach relacji i promocji Caritas.

- Gromadzenie danych kontaktowych na potrzeby przekazu informacji w późniejszy czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: RODO 2016/679; 25 maja 2018 r.

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie administratorowi, nie istnieją inni odbiorcy.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.

8. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Uczestnik w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Uczestnik na potrzeby organizacyjne kolonii i zimowisk jest zobowiązany do podania wymaganych danych, nieudzielenie tych informacji skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej wydarzeniu.

12.Zebrane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.