Start Projekty UE Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)
Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)
PDF Drukuj Email

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Myczkowcach

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej niniejszym informuje o otwarciu Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Myczkowcach.

 

SKIEROWANIE DO DDOM wypełnia lekarz dla:

1) Pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających

i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia

i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki

i leczenia osoby niesamodzielnej (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu).

2) Pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).

Formularze rekrutacyjne, dostępne na www.myczkowce.org.pl, w zakładce inne projekty, projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Myczkowcach, można składać w OWR Caritas w Myczkowcach, budynek 8, pok. Nr 11.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych z terenu pow. leskiego, poprzez świadczenia geriatryczne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz kontynuację leczenia w ramach DDOM.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione: opieka lekarska i pielęgniarska, rehabilitacja, terapia zajęciowa i wsparcie psychologiczne, poradnictwo dietetyczne, 2 posiłki dziennie, adekwatne do indywidualnych potrzeb żywieniowych oraz dowóz do DDOM.

Rodzaj i długość wsparcia będą ustalane indywidualnie dla każdego UP przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny.

Działalność DDOM ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia osób niesamodzielnych i zmniejszenia czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Myczkowcach realizowany w Myczkowcach przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO WP na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - zobacz