Start Projekty UE Dzienny Dom Pomocy II (DDP II)
Dzienny Dom Pomocy II (DDP II)
PDF Drukuj Email

Nabór osób niesamodzielnych do Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach prowadzi ciągły nabór dorosłych osób niesamodzielnych do Dziennego Domu Pomocy.

Oferowane wsparcie:

  1. 8-godzinny pobyt w DDP (m.in. opieka, transport, posiłki, rehabilitacja, zajęcia ruchowe, muzyczne, warsztatowe, terapia zajęciowa) lub
  2. opieka środowiskowa w miejscu zamieszkania, zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Wnioski można składać w Biurze Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach, budynek nr 8, pok. nr 5, OWR Caritas, Myczkowce 10A, gmina Solina, powiat leski, tel. 134618370 w. 37.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, iż osoba jest niesamodzielna i wymaga pomocy osób trzecich.
Nabór trwa do wyczerpania ilości miejsc. Pozostali kandydaci zostają umieszczeni na liście rezerwowej i przyjmowani w momencie zwolnienia się miejsca.

Do pobrania:
1. Wniosek osoby niesamodzielnej wnioskującej o przyjęcie do DDP lub opiekę domową.
2. Ocena czynnościowa i socjalno-środowiskowa.

3. Formularz rekrutacyjny Opiekuna Faktycznego dla osób ubiegających się o opiekę mobilną w domu.

Formularze do pobrania:

Wniosek Osoby Niesamodzielnej - pobierz

Ocena czynnościowa DDP II - pobierz

Regulamin rekrutacji OF - pobierz

Formularz rekrutacyjny - pobierz