Start Projekty UE INTERREG "Na koniach przez Karpaty"
INTERREG "Na koniach przez Karpaty"
PDF Drukuj Email

Niniejszym informujemy, iż 13 stycznia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. Na koniach przez Karpaty, nr projektu: PLSK.01.01.00-SK-0178/17-00 realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Partnerem wiodącym jest słowacka Obec Bela nad Cirochou. Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest partnerem, realizującym działania po stronie polskiej, we współpracy z parterami słowackimi.

Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Umowa - Rozwój turystyki konnej w Karpatach - dokument pobierz

aa_1