Start Aktualności
Aktualności
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

17 maja 2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z inicjatywy ks. Dyrektora Bogdana Janika został otwarty Ogród Biblijny. Tego też dnia odbyła się Konferencja Biblijna. Tradycją Ośrodka stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej. Znani prelegenci przybliżają licznie zgromadzonym słuchaczom ciekawe zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W sobotę 11 maja 2019 r. odbyła się Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli naszego OWR Caritas zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka oraz Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

Pierwszy wykład - „Znaczenie i symbolika góry Moria i góry Golgota” wygłosił doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka,- PhD. PU v Prešove, Słowacja. Następny wykład – „Złoto w Biblii” zaprezentował dr inż. Józef Górny. Kolejny wykład – „Wymiar religijny i muzyczny Psalmu Miserere mei Deus (Psalm 50)” – opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – Uniwersytet Rzeszowski. Czwarty wykład – „Pozytywny obraz cudzoziemców w Starym Testamencie" wygłosił ks. dr Marek Dzik – Instytut Teologiczno - Pastoralny w Rzeszowie. Piąty wykład – „Gorejący krzew, rajskie drzewo poznania, pachnące mandragory i inne zagadkowe rośliny biblijne” – przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa. Ostatni temat – „Przylgnięcie do Boga jako remedium na lęk, poczucie obcości i zagrożenia (Jr, Pwt)” – omówiła s. dr hab. Joanna Nowińska SM, UPJPII w Krakowie.

kon_25

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Konferencja zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił ks. dr Marek Dzik. Kaznodzieja zachęcał między innymi do ciągłego poszerzania znajomości Pisma świętego oraz do karmienia się i życia Słowem Bożym.

 
Droga Krzyżowa Służb Mundurowych
PDF Drukuj Email

W piątkowe popołudnie  12 marca 2019r. w Zwierzyniu odbyło się  po raz dziewiąty nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla służb mundurowych Województwa Podkarpackiego. Zgromadzili się na nim przedstawiciele służb mundurowych wraz z kapelanami oraz władze wojewódzkie, samorządowe okolicznych gmin i powiatów. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się pod hasłem „Krzyż znakiem służby i ofiary”. Poprzez udział w tym Nabożeństwie funkcjonariusze co roku przypominają, że są w służbie pokoju i bezpieczeństwa, dla dobra innych ludzi.

dr_1

Głównym organizatorem tegorocznego nabożeństwa była Inspekcja Transportu Drogowego. Rozważania przygotowała Pani Małgorzata Świeboda  - Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy to: Krajowa Administracja Skarbowa, Policja, Koła Łowieckie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Lasy Państwowe, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Miejska, Związek Strzelecki „Strzelec”, Bieszczadzki Park Narodowy, Harcerze, Przewodnicy Turystyczni ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej wszyscy zgromadzili się w kaplicy Królowej Matki Pięknej Miłości w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego ofiarowana w intencji służb mundurowych, ich rodzin oraz pozostałych uczestników.

 
XII Spotkania Ekumeniczne
PDF Drukuj Email

W sobotę 13 października w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Caritas Myczkowce odbyły się XII Spotkania Ekumeniczne połączone z sesją naukową "Nasze drogi do niepodległości".

eku_14

 
V turnus kolonii letniej i podsumowanie akcji wakacyjnej
PDF Drukuj Email

W dniach od 21 do 30 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 90 uczestników i uczestniczek – dzieci i młodzieży z dekanatów: Kolbuszowa wschód i zachód, 18 dzieci z Domu Dziecka w Rzeszowie oraz 6 dzieci i młodzieży z Kałusza na Ukrainie. Pobyt na wakacyjnej kolonii finansowany został w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020r.

Opiekę nad kolonistami sprawowało opiekę 10 wychowawców, pani doktor Czesława Lubas, kierownik kolonii oraz dwie panie pielęgniarki. Posługę kapelanów pełnili ks. dr hab. Jacenty Mastej - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks. dr hab. Janusz Miąso - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, realizując także tematykę programu kolonijnego pt. „Szczęśliwe dni”.

Piękna pogoda sprzyjała realizacji zamierzonych celów. Dzieci w ramach projektu: „Kto Ty Jesteś? Polak Mały. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” uczestniczyły w wyprawie na Połoninę Wetlińską, w wycieczce Dużą Pętlą Bieszczadzką oraz w pieszych wyprawach pod opieką przewodników górskich oraz wychowawców. Spacerowały po okolicy zapoznając się z pięknem bieszczadzkiej przyrody. Uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w sali przyrodniczej Centrum Natura 2000. Wzmacniając prozdrowotny i prorozwojowy wypoczynek letni dzieci zorganizowany został dzień sportu, w czasie którego beneficjenci sprawdzili swoje siły w licznych konkurencjach i rozgrywkach sportowych.

Blok zajęć „Twórczy Polak Mały” objął spotkania warsztatowe w których dzieci uczestniczyły w zajęciach z bibułkarstwa, zdobnictwa przedmiotów, warsztatach rękodzielniczych, zajęciach taneczno – rytmicznych i plastycznych. Poznały herby miast, wymalowały piękne praca plastyczne, poznały zabytki Polski i historię, śpiewały pieśni patriotyczne  i bawiły się muzyką.

Wypełniając czas wolny dzieci zorganizowano spotkanie pokazowe „Eksperymenty naukowe chemii i fizyki” prowadzonych przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy kolonii poznając piękno przyrody odbyli także rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. Koloniści zwiedzili znajdujące się na terenie ośrodka Centrum Kultury Ekumenicznej, Ogród Biblijny, Zwierzyniec i mieli także możliwość skorzystania z jazdy konnej.

Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa przeprowadzili zajęcia edukacji historycznej i konkursy, zaś przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Pożarnej zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku zagrożenia pożarem.

Dzieci spotkały się także z  Przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy z Rzeszowa. Zaproszeni goście przedstawili zasady bezpiecznego postępowania podczas gier i zabaw oraz prac polowych w gospodarstwie wiejskim.

Zadania projektowe objęły także spotkanie z pedagogiem, który poprzez zajęcia integracyjne przeprowadził trening kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Warsztaty „Mocny Polak Mały” wzmocniły kompetencje obywatelskie i patriotyczne beneficjentów projektu. Nie zabrakło integracyjnych zabaw tanecznych i  ruchowych.

Zorganizowane zostało wiele konkursów takich jak: biblijny, plastyczny, muzyczny, taneczny, sportowy oraz konkurs wiedzy o ośrodku.

Projekt realizowany podczas turnusu pozwolił na pokierowanie rozwojem dzieci i młodzieży w prawidłowym wzmacnianiu ich osobowości w kompetencje społeczno - obywatelskie. Beneficjenci potrafią szerzej odpowiedzieć na pytanie „Kto ty jesteś? Polak mały.” Bowiem Polak Mały to – mocny, zdrowy, twórczy, odpowiedzialny, mądry i świadomy swojej historii narodowej młody człowiek. Dziś świętując setna rocznicę odzyskania niepodległości przez nasza Ojczyznę musimy pamiętać ze potrzeba nam właśnie takiego pokolenia Polaków.

Wszystkim wyżej wymienionym celom sprzyjała dobra atmosfera, życzliwe słowa, wzajemna pomoc co wywoływało na twarzach dzieci radość i wiele pozytywnych emocji.

 
Ku Trzeźwości Rodziny i Narodu
PDF Drukuj Email

Ponad 250 osób wzięło udział w II  Bieszczadzkim Trzeźwym Weselu u Królowej Matki Pięknej Miłości w Ośrodku CARITAS Myczkowce.

Były to osoby uczestniczące w całym spotkaniu tzn. od piątku do niedzieli  jak i dochodzące. Wielką radością było dla nas uczestnictwo  dzieci i młodzieży które wypoczywały na koloniach, a wzięły udział w otwartych punktach naszego spotkania. Najmłodsi  uczestnicy  to Damianek  - 18 miesięcy i Karolinka 20 miesięcy.

Na nasze zaproszenie odpowiedziały przede wszystkim rodziny z miejscowości: Błażowa, Bezmiechowa Górna, Brzozów, Bór,  Broniewo, Bykowce, Bychawa, Bircza, Cisna, Cieszacin Wielki, Czudec, Głowienka, Dział – Podhale, Grząska,  Grójec, Groble,  Humniska, Jasło, Jasienica Rosielna, Jarosław,  Jasień, Jasieniec – diecezja  Warszawska,   Jedlicze, Katowice, Krzywcza, Kraków,  Kraczkowa, Krosno, Korczyna, Lesko, Lipa,  Łomża, Markowa, Moczary, Mrzygłód, Mchawa,  Myczkowce, Nowy Sącz, Nowy Żmigród,  Nowosielce, Nockowa,  Płock,  Przemyśl, Przysietnica, Rymanów, Radymno, Ropczyce, Rożnowice, Rzeszów, Sanok, Skopanie diecezja Sandomierska, Sieniawa, Stary Borek, Siemianowice Śląskie,  Strażów, Świlcza, Świdnica, Targowiska, Tarnów, Trzeboś, Otwock, Uherce,  Ustrzyki Dolne, Urzejowice, Warszawa,  Włocławek – Boniewo, Wyszatyce,  Zahutyń, oraz z Włoch.

 
Strona 3 z 36