Start Aktualności
Aktualności
IV turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

Pierwsza strona w kronice naszego turnusu zawiera słowa … Muzyką, poezją i prozą spisana historia w czternastu odsłonach…

Bo rzeczywiście tak było. Na IV turnus kolonii w Myczkowcach przyjechało 106 kolonistów z rejonu jasielskiego i sędziszowsko - ropczyckiego. Zostali oni podzieleni na 11 grup, będąc pod opieką 14 wychowawców. Kadra składała się również z pionu medycznego i muzycznego. Nad całością czuwali księża: ks. Bogdan Janik i ks. Roman Czenczek.

Pierwsze motto muzyczne to „Witajcie w naszej bajce…” Opowiadaliśmy ją codziennie korzystając zarówno z dobrodziejstw na Ośrodku jak i w bliższej i dalszej jego okolicy.

 
III turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2018 roku odbył się III turnus kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Uczestniczyły w nim dzieci kierowane przez parafie z dekanatów Czudec, Jasło – Wschód, Jasło – Zachód, a także z Urzędu Gminy Biecz oraz dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy z okolic Sokala i Godowiczi. W sumie wypoczywało 115 dzieci podzielonych na 11 grup. Kadrę turnusu stanowili: kierownik Tadeusz Nizioł, kapelan ks. Gabriel Tendelski, pani doktor Czesława Lubas, 1 pielęgniarka, 11 wychowawców i muzyczni.

 
II turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

II turnus kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej odbył się w dniach 17 – 26 lipca 2018 roku. Uczestniczyły w nim dzieci kierowane przez Urząd Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski oraz z parafii św. Józefa Sebastiana w Rzeszowie. W sumie wypoczywało 120 dzieci podzielonych na 10 grup. Kadrę turnusu stanowili: kierownik Jan Lewandowski, kapelan ks. Karol Hadam, pani doktor Irena Kędzierska, pielęgniarka, 10 wychowawców i muzyczni.

kadra_2

Koloniści codziennie uczestniczyli we Mszy świętej i z uwagą słuchali interesujących homilii ks. Karola. Pod kierunkiem wychowawców realizowali program „Szczęśliwe dni” oraz program profilaktyki uzależnień.

W czasie turnusu dzieci brały udział w konkursach: religijnym, muzycznym, plastycznym, ekologicznym oraz zawodach sportowych.

40 dzieci objętych zostało realizacją projektu „Wesołe Wakacje” współfinansowanego przez Caritas Polska w ramach Programu „100 na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. Dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych, w czasie których kształciła swoje kompetencje społeczne i obywatelskie. Blok spotkań Promocja Zdrowego Ruchu zachęcał beneficjentów do zdrowego stylu życia poprzez aktywizację fizyczną i sportową. W ramach tych zajęć uczestnicy wyruszyli na wycieczki piesze po okolicy. Zwiedzili Zaporę wodną na Solinie oraz edukowali się w sali przyrodniczej Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach. Koloniści uczestniczyli także w rozgrywkach sportowych w Dniu Sportu. Ponadto beneficjenci zaangażowani zostali w warsztatach rozbudzania pasji i zainteresowań. Mieli zajęcia muzyczno - rytmiczne, rękodzielnicze, bibułkarskie i plastyczne pt. „Piękna Polska”. Niewątpliwie ważne miejsce w projekcie zajęły zajęcia „Kształcenia postaw odpowiedzialności za siebie i innych". Oferent w ramach współpracy z Partnerami zorganizował zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz o zasadach bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym. Realizacje zadania wspomogą przedstawiciele ITD, Policji, Straży Pożarnej i WORD. Przedstawiciele IPN przeprowadzili dla kolonistów lekcję Historii Polski. Wykłady przypomniały m.in. tematykę odzyskania Niepodległości Polski. Prezentacja multimedialna poświęcona była wybitnym Polakom oraz powstaniom narodowym. Czas pobytu umilały dodatkowe atrakcje, m.in. jazda konna, dyskoteki, pogodne wieczorki, itp. Niewątpliwie były to Wesołe Wakacje.

22 lipca z kolonistami spotkał się ks. biskup Jan Wątroba. Wraz z nim przybył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz siostra sekretarz Agata Jakieła. W trakcie spotkania zdano relację z wydarzeń, które miały miejsce podczas drugiego turnusu. Ksiądz Biskup wyraził radość ze spotkania z dziećmi, podziękował wszystkim pracującym charytatywnie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

26 lipca po Mszy św. i spożyciu smacznego obiadu koloniści pełni wrażeń i wzruszeń wyjechali szczęśliwi do domów rodzinnych.

 
Świadomy Mądry Polak Mały
PDF Drukuj Email

W dniach 7-16 lipca 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbył się pierwszy turnus kolonii dla dzieci z Diecezji Rzeszowskiej. W letnim wypoczynku wzięło udział ponad 110 dzieci, głównie z okolic Jasła, Sokołowa Małopolskiego oraz Wielopola Skrzyńskiego. Opiekę nad dziećmi pełniło 10 wychowawców - wolontariuszy. Kierownikiem turnusu była Krystyna Ostrowska.

Podczas wakacyjnego wypoczynku dzieci rozwijały swoje życie duchowe poprzez codzienny udział we Mszy św., korzystanie z sakramentu pokuty, modlitwy poranne, a także modlitwy przed wspólnymi posiłkami.

W trakcie kolonii realizowany był projekt „Kto ty jesteś? Polak mały. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany w ramach Programu FIO – Konkurs FIO 2018.

kadra_67

Zajęcia odbywały się w pięciu blokach tematycznych. Pierwszy zatytułowany „Mocny Polak Mały” polegał na treningu kompetencji społecznych i kształtowaniu kompetencji obywatelskich poprzez spotkania w grupach oraz rozmaite gry i zabawy integracyjne.

 
Kolonia dzieci z Ukrainy
PDF Drukuj Email

W dniach od 8 do 21 czerwca 2018 r. nasz Ośrodek gościł 107 kolonistów polskiego pochodzenia z Ukrainy. Dzieci przyjechały: z Choroszewa, Koziatynia i Hodowici koło Lwowa.

Nad całością kolonii czuwała po raz 18 wolontariuszka pani kierownik Maria Miąso wraz z innymi doświadczonymi wolontariuszami.

Dzieci codziennie uczestniczyły we Mszy św. ze specjalnie skierowaną do nich homilią. Program kolonii zapewniał pogłębianie znajomości języka polskiego. Koloniści poznawali kulturę i zwyczaje swoich przodków, integrowali się z polskimi dziećmi odwiedzającymi ośrodek Caritas. Brały udział w różnych konkursach: plastycznym, muzycznym i sportowych.

Uk_1

 
Strona 4 z 36