Start Aktualności
Aktualności
Dzień Papieski w Ośrodku CARITAS w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W 31 rocznicę wyboru Sł. B. pap. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 16 października 2009r. w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach odbyło się III Spotkanie Ekumeniczne. Było ono kontynuacją corocznych spotkań obchodzonych w tym czasie. Mimo zimowej już aury w spotkaniu wzięło udział 250 osób nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych części Polski a także z Ukrainy z rejonu Turki i Stanisławowa.

Dzień Papieski

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 
Sesja Naukowa - "Bojkowie - historia, kultura, tradycja"
PDF Drukuj Email

Sesja Naukowa
przy Centrum Kultury Ekumenicznej
w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach
w dniu 16 października 2009 r. godz. 9.30

Bojkowie – historia, kultura, tradycja

 

Spotkania Ekumeniczne

 

 
Podsumowanie wakacyjnych kolonii Caritas w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

Dobiegła końca wakacyjna akcja Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach której zorganizowano 8 turnusów kolonijnych; 1 polonijny dla dzieci z Ukrainy i 7 dla dzieci z naszej diecezji. Łącznie na koloniach wypoczywało 1800 dzieci pod opieką 8 kierowników, 7 lekarzy, 25 pielęgniarek, 8 księży kapelanów, 13 alumnów, 3 sióstr zakonnych, 148 wychowawców, 34 muzycznych. Wszyscy wymienieni pracowali jako wolontariusze.

Wakacyjna Akacja mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu: z Kancelarii Senatu dla dzieci polonijnych; z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Warsztaty kultury ludowej i propagowanie bezpiecznej turystyki dzieci i młodzieży w ramach letniego wypoczynku”; z Urzędu Marszałkowskiego poprzez ROPS, z MOPS i GOPS, z wakacyjnych cegiełek oraz od darczyńców indywidualnych i producentów żywności.

Instytucje i osoby wspierające w organizacji programu:

  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu
  • Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie
  • Polski Związek Motorowy w Rzeszowie
  • Komenda Powiatowa Policji w Lesku
  • Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie
  • Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie
  • Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych KARPATY
  • Instruktorzy warsztatów sztuki rękodzielniczej
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  - U Marsz. w Rzeszowie

 

 
Kolonia charytatywna Caritas - Turnus VII
PDF Drukuj Email

Dobiegł końca ostatni już, siódmy turnus kolonii Caritas dla dzieci w naszym ośrodku. Pod opieką kierowniczki Pani Agnieszki Podkalickiej , ks. kapelana Tomasza Nowaka, służby medycznej i wychowawców przebywało 223 kolonistów.

Bogaty program został zrealizowany w pełni. Kontynuowano zajęcia w ramach warsztatów rękodzielniczych i turystyczno-krajoznawczych. Tradycyjnie odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzone przez WORD Rzeszów, PZM i Inspekcję Transportu Drogowego z Rzeszowa oraz Komendę Powiatową Policji w Lesku. Nie zabrakło też spotkania z IPN i Inspekcją Pracy gdzie poruszano sprawę bezpieczeństwa na wsi w gospodarstwie.

 

Nad wodą...

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 
Kolonia charytatywna Caritas - Turnus VI
PDF Drukuj Email

W dniu 19 sierpnia zakończył się VI turnus kolonii pod przewodnictwem Kierownik Pani Anny Sokołowskiej. Był to najliczniejszy turnus w tym roku, na którym przebywało około 270 osób (dzieci, wychowawcy, kadra medyczna). Muzycznych prowadzących śpiewy było 10 osób, stąd łatwo im było rozśpiewać cała grupę. Opiekę duchową sprawował Ks. dr Jacenty Mastej z KUL.

Jak co roku dzieci brały udział w konkursach: plastycznym, muzycznym, biblijnym, w wielu grach świetlicowych oraz różnych dyscyplinach sportowych. Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Rzeszowie kontynuowano edukacje ekologiczną z licznymi konkursami i zabawami w plenerze. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe nagrody. Nie zabrakło też jazdy konnej, która dla większości była prawdziwą atrakcją. Zmagania na torze miasteczka ruchu drogowego nagrodzone były cennymi nagrodami. Zajęcia przeprowadzone zostały przez WORD Rzeszów, Polski Związek Motorowy, Inspekcję Transportu Drogowego z Rzeszowa i Komendę Powiatową Policji z Leska.

W ciekawej formie Rzeszowski IPN przybliżył dzieciom symbole narodowe. Była to kontynuacja corocznej edukacji patriotycznej

 

Z ziołami...

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 
Strona 31 z 35