Start Aktualności
Aktualności
XI Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

Biblio, Ojczyzno moja

Będziesz Biblię nieustannie czytał, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.

(Słowa dziadka do swego wnuka- Romana Brandstaettera)

W sobotę 11 listopada 2017 r. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbyła się Konferencja Biblijna pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. Zgromadzonych gości serdecznie przywitał i wprowadził w temat konferencji ks. Bogdan Janik – Dyrektor Ośrodka. Konferencję prowadził ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa.

bi_4

 

 
Rodziny wielodzietne w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W dniach 3 – 5 listopada do Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach przybyły rodziny wielodzietne. W tym roku zaproszenie otrzymały rodziny z dekanatów Rzeszów – Północ, Sokołów Młp. oraz podopieczni MOPS z Rzeszowa, w sumie 119 osób z 18 rodzin. Czas od piątku do niedzieli wypełniony był modlitwą, spotkaniami formacyjno – edukacyjnymi, a także zajęciami sportowymi i wycieczkami, możliwością jazdy konnej oraz zapoznaniem się z walorami Ośrodka tj. zwiedzeniem Centrum Ekumenicznego, Ogrodu Biblijnego i mini - zoo.

 
XI Konferencja Ekumeniczna
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w sobotę 14 października odbyły się XI Spotkania Ekumeniczne, których tematem były: „Bieszczady w latach 1944 - 47”.

Licznie zebranych gości serdecznie powitał gospodarz Ośrodka ks. Dyrektor Bogdan Janik, który wprowadził w temat sesji naukowej.

Prelegenci zaprezentowali następujące zagadnienia:

  1. Operacja Karpacko - Dukielska. Największa bitwa górska II wojny światowej – Waldemar Półchłopek – Muzeum Historyczne w Dukli.
  2. Jeden człowiek dwa oblicza – historia Antoniego Żubryda – dr Adam Pobidyński.
  3. "Joachim" - z dziejów Inspektoratu AK Jasło - prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska.
  4. „Działalność OUN i UPA  w Bieszczadach w latach 1945 - 1947” - Artur Brożyniak – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.
  5. Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach po II wojnie światowej - ks. prof.  Stanisław Nabywaniec - Uniwersytet Rzeszowski.
  6. Przesiedlenia z powiatów brzozowskiego i sanockiego do 1947 r. – ks dr Jan Rogula.

Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ prelegenci przedstawili dogłębną analizę i szczegółowo wyjaśnili trudne zagadnienia. Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej sesji ekumenicznej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku OIKUMENE CARPATHIA.

Następnie odbyło się uroczyste otwarcie polsko - słowackiej ścieżki etnograficznej - Tradycje i rzemiosło ukryte w drewnie, która jest efektem Mikroprojektu Polska-Słowacja Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

O godzinie 15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy Ośrodka na uroczystej Mszy św. Koncelebrze przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa, a homilię wygłosił ks. Piotr Bartnik – proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestniczyli w modlitwie za Ojczyznę oraz o jedność Kościoła.

Kolejnym punktem programu była biesiada regionalna, podczas której koncertował ludowy zespół z Jankowiec oraz szkolny zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej w Uhercach Mineralnych. Zaproszeni goście delektowali się wyśmienitymi regionalnymi potrawami przygotowanymi przez panie pracujące w kuchni OWR Myczkowce.

Na zakończenie przed figurą Królowej Matki Pięknej Miłości w ośrodkowej kaplicy zawierzono Panu Bogu w modlitwie różańcowej dzieła Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Galeria zdjęć - zapraszamy.

 
Stypendyści FDNT w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

„Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło obozu formacyjnego dla podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy zdali maturę i przygotowują się do rozpoczęcia studiów. 180 stypendystów przebywało w naszym Ośrodku od 13 do 21 września. Duszpasterzami obozu byli: ksiądz Dariusz Kowalczyk, który jest przewodniczącym Zarządu Fundacji, a na obozie pełnił funkcję dyrektora oraz ksiądz Paweł Walkiewicz – ojciec duchowny Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji. Funkcję menadżera obozu, pełniła pani Katarzyna Obrębska. W czasie trwania obozu każdy dzień rozpoczynał się Jutrznią oraz medytacją wybranych tekstów Ojca Świętego: Jana Pawła II.

 
V turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach od 21 do 30 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 96 uczestników i uczestniczek – dzieci i młodzieży z dekanatów: strzyżowskiego, brzosteckiego i gorlickiego.

Opiekę nad kolonistami sprawowało dziewięciu wychowawców, pani doktor Czesława Lubas oraz dwie panie pielęgniarki. Posługę kapelanów pełnili ks. dr hab. Jacenty Mastej - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks. dr hab. Janusz Miąso - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, omawiając także tematykę programu kolonijnego pt. „Szczęśliwe dni”.t5

 
Strona 6 z 35