Start Aktualności
Aktualności
XI Konferencja Ekumeniczna
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w sobotę 14 października odbyły się XI Spotkania Ekumeniczne, których tematem były: „Bieszczady w latach 1944 - 47”.

Licznie zebranych gości serdecznie powitał gospodarz Ośrodka ks. Dyrektor Bogdan Janik, który wprowadził w temat sesji naukowej.

Prelegenci zaprezentowali następujące zagadnienia:

  1. Operacja Karpacko - Dukielska. Największa bitwa górska II wojny światowej – Waldemar Półchłopek – Muzeum Historyczne w Dukli.
  2. Jeden człowiek dwa oblicza – historia Antoniego Żubryda – dr Adam Pobidyński.
  3. "Joachim" - z dziejów Inspektoratu AK Jasło - prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska.
  4. „Działalność OUN i UPA  w Bieszczadach w latach 1945 - 1947” - Artur Brożyniak – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.
  5. Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach po II wojnie światowej - ks. prof.  Stanisław Nabywaniec - Uniwersytet Rzeszowski.
  6. Przesiedlenia z powiatów brzozowskiego i sanockiego do 1947 r. – ks dr Jan Rogula.

Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ prelegenci przedstawili dogłębną analizę i szczegółowo wyjaśnili trudne zagadnienia. Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej sesji ekumenicznej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku OIKUMENE CARPATHIA.

Następnie odbyło się uroczyste otwarcie polsko - słowackiej ścieżki etnograficznej - Tradycje i rzemiosło ukryte w drewnie, która jest efektem Mikroprojektu Polska-Słowacja Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

O godzinie 15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy Ośrodka na uroczystej Mszy św. Koncelebrze przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa, a homilię wygłosił ks. Piotr Bartnik – proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestniczyli w modlitwie za Ojczyznę oraz o jedność Kościoła.

Kolejnym punktem programu była biesiada regionalna, podczas której koncertował ludowy zespół z Jankowiec oraz szkolny zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej w Uhercach Mineralnych. Zaproszeni goście delektowali się wyśmienitymi regionalnymi potrawami przygotowanymi przez panie pracujące w kuchni OWR Myczkowce.

Na zakończenie przed figurą Królowej Matki Pięknej Miłości w ośrodkowej kaplicy zawierzono Panu Bogu w modlitwie różańcowej dzieła Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Galeria zdjęć - zapraszamy.

 
Stypendyści FDNT w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

„Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło obozu formacyjnego dla podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy zdali maturę i przygotowują się do rozpoczęcia studiów. 180 stypendystów przebywało w naszym Ośrodku od 13 do 21 września. Duszpasterzami obozu byli: ksiądz Dariusz Kowalczyk, który jest przewodniczącym Zarządu Fundacji, a na obozie pełnił funkcję dyrektora oraz ksiądz Paweł Walkiewicz – ojciec duchowny Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji. Funkcję menadżera obozu, pełniła pani Katarzyna Obrębska. W czasie trwania obozu każdy dzień rozpoczynał się Jutrznią oraz medytacją wybranych tekstów Ojca Świętego: Jana Pawła II.

 
V turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach od 21 do 30 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 96 uczestników i uczestniczek – dzieci i młodzieży z dekanatów: strzyżowskiego, brzosteckiego i gorlickiego.

Opiekę nad kolonistami sprawowało dziewięciu wychowawców, pani doktor Czesława Lubas oraz dwie panie pielęgniarki. Posługę kapelanów pełnili ks. dr hab. Jacenty Mastej - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks. dr hab. Janusz Miąso - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, omawiając także tematykę programu kolonijnego pt. „Szczęśliwe dni”.t5

 
Podsumowanie akcji letniej
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w dniu 28 sierpnia 2017 r. podczas piątego turnusu, odbyło się podsumowanie Wakacyjnej Akcji Kolonijnej organizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W sumie w akcji letniej zorganizowanej w Myczkowcach uczestniczyło 720 osób w tym 120 z Ukrainy.

Natomiast Ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Budach Głogowskich zorganizował dwa tygodniowe turnusy półkolonii dla 230 dzieci, a także pobyt dla 40 osób niepełnosprawnych.

Wypoczywający byli kierowani przez parafie, Kuratorium Oświaty, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy, Domy Dziecka i inne placówki specjalistyczne. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 60 wychowawców, 14 animatorów muzycznych, 6 kierowników, 7 duszpasterzy, 1 siostra zakonna, 2 kleryków WSD z Rzeszowa, a także 2 lekarzy i 10 pielęgniarek.

po

 
IV turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

Czy można atrakcyjnie spędzić czas na kolonii w Myczkowcach?

Czy liczba 109 kolonistów nie powoduje trwogi u kadry?

Czy kadrze wystarczy pomysłów by zapełnić 14 dni trwania kolonii?

Czy dzieci przybywszy tutaj z różnych stron potrafią się wspólnie bawić?

Czy potrafią zawiązać między sobą nici przyjaźni, zrozumienia, akceptacji drugiej osoby?

To tylko niektóre pytania, które stanęły przed IV turnusem kolonii w ośrodku Caritas w Myczkowcach.

109 kolonistów skierowanych przez MOPS Rzeszów, GOPS w Sokołowie Małopolskim, Świlczy, Strzyżowie, Frysztaku, Wiśniowej, Głogowie Małopolskim, Niebylcu, Trzebownisku i Dom Dziecka w Rzeszowie przyjechało do Myczkowiec 7 sierpnia.

t4

Kadra składała się z księdza kapelana Gabriela Tendelskiego, 9 wychowawców, 3 pań pielęgniarek, 2 animatorów muzycznych.

Myczkowce powitały nas deszczowo, a później było tylko coraz więcej i coraz jeszcze więcej dni słonecznych, ciepłych i jeszcze bardziej ciepłych.

Cały czas korzystaliśmy z dobrodziejstw infrastruktury Ośrodka, wychodziliśmy na wycieczki piesze oraz wyjeżdżaliśmy na wycieczki autokarowe.

Gościliśmy poza tym przedstawicieli różnych instytucji, którzy prowadzili zajęcia z kolonistami.

Na codziennej mszy ksiądz Gabriel bardzo plastycznie (ach te rekwizyty i Ci ochotnicy do pomocy) przybliżał nam wszystkim różne aspekty życia prawdziwego młodego chrześcijanina.

W Święto Wniebowzięcia NMP kolonistów odwiedził ksiądz biskup Jam Wątroba wraz z księdzem Stanisławem Słowikiem i księdzem Piotrem Potyrałą. Było to wielkie przeżycie dla nas wszystkich.

Dzisiaj wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy w potwierdzeniu, iż smutek często łączy się z radością.

Kolonistom smutno jest, że już wyjeżdżają, a cieszą się ,że wracają do domu.

Kadra smuci się (a i łezka niejedna spadła), że ich podopieczni wyjeżdżają, a cieszą się z bardzo dobrze wykonanej pracy i okazów wdzięczności od dzieci.

A za rok zapewne padną kolejne pytania.

Czy takie same?

Kierownik turnusu - Andrzej Świątek

 
Strona 7 z 36