Start Aktualności
Aktualności
Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w dniach 5 – 15 września 2016 roku na obozie formacyjnym przebywało 210 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Duszpasterzami obozu byli: ksiądz Dariusz Kowalczyk, który jest członkiem Zarządu Fundacji, a na obozie pełnił funkcję dyrektora oraz ksiądz Paweł Walkiewicz – ojciec duchowny Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Funkcję menadżera obozu, jak zawsze, pełniła pani Katarzyna Kieler. W czasie trwania obozu każdy dzień rozpoczynał się Jutrznią oraz medytacją wybranych tekstów Ojca Świętego: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Codziennym punktem kulminacyjnym była Eucharystia z homilią dotyczącą Błogosławieństw. Natomiast szczegółowe rozważania tekstów Pisma Świętego prowadzone były w Kręgach Biblijnych. Przez pierwsze dwa dni liderzy Fundacji składali sprawozdania z działalności, którą prowadzą w swoich ośrodkach akademickich. Po przyjeździe tegorocznych absolwentów szkół średnich rozpoczął się jedyny taki czas w życiu stypendystów, który merytorycznie i duchowo przygotował ich do rozpoczęcia nowego etapu w ich edukacji. Organizatorzy zadbali, aby pobyt w Ośrodku Caritas w Myczkowcach upłynął maturzystom pod znakiem duchowej przemiany, dobrej zabawy i integracji. Był to czas zawierania przyjaźni, które rozkwitną zapewne już w czasie studiowania, we wspólnotach akademickich. W celu mocniejszej integracji uczestników, przygotowano dla nich liczne atrakcje: warsztaty i szkolenia, piesze wędrówki, możliwość jazdy konnej, ognisko, dyskoteki, wieczór pogodny.

fdnt

 

 
V turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach od 22 do 31 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 120 dzieci z dekanatów: Rzeszów – Północ, Kolbuszowa – Wschód, Kolbuszowa – Zachód, dzieci z Domu Dziecka  w Rzeszowie oraz dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie.

Opiekę nad kolonistami sprawowało trzynastu wychowawców oraz trzy panie pielęgniarki. Posługę kapelanów pełnili: ks. dr hab. Jacenty Mastej -  profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks. dr hab. Janusz Miąso - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz alumn seminarium rzeszowskiego Arkadiusz Król. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, realizując także tematykę programu kolonijnego pt. „Szczęśliwe dni”.

t.5

 
Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas
PDF Drukuj Email

W Ośrodku w Myczkowcach w dniu 30 sierpnia 2016 r. podczas piątego turnusu, odbyło się podsumowanie Wakacyjnej Akcji Kolonijnej organizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W sumie w akcji letniej zorganizowanej w Myczkowcach i Budach Głogowskich uczestniczyło 1400 osób, w tym: 159 z Ukrainy, 30 z Litwy, 130 osób niepełnosprawnych. Wypoczywający byli kierowani przez parafie, Kuratorium Oświaty, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy, Instytucje i różne placówki specjalistyczne. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 116 wychowawców, 17 animatorów muzycznych, 6 kierowników, 7 duszpasterzy, 2 siostry zakonne, 1 kleryk WSD z Rzeszowa, a także 5 lekarzy i 16 pielęgniarek.

Turnusy te poprzedził 14-dniowy turnus kolonii polonijnej dla dzieci z Ukrainy. Wypoczynek dla dzieci polonijnych był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, częściowo dofinansowany przez Caritas Polska i WDK w Rzeszowie, w którym uczestniczyło 130 osób z Koziatynia, Czortkowa, Sławuty, Wołodarska i Lwowa. Opiekę nad dziećmi społecznie podjęło 24 opiekunów, tj.: kierownik, kapelan, lekarz, 2 pielęgniarki, 6 wychowawców z Polski i 13 wychowawców z Ukrainy.

zak

 

 
IV turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach 8 - 21 sierpnia odbywał się najdłuższy, bo 14 – dniowy, turnus kolonii letniej w Myczkowcach. Brało w nim udział 138 dzieci, w tym 27 dzieci z Ukrainy (Lwów i Kałusz). Kadrę stanowili: Andrzej Świątek jako kierownik turnusu, 11 wychowawców w tym 3 z Ukrainy, panie pielęgniarki Anna Pająk, Anna Blat i Paulina Blat, grupa muzyczna (Marta Mielnik, Joanna Mielnik, Weronika Gąsior i Iwona Naziemkowska). Codzienną opiekę duchową sprawował ksiądz Piotr Anioł, a nad całością kolonii czuwał dyrektor OWR Myczkowce ks. Bogdan Janik.

t.4

 
Wesele Wesel u Królowej Matki Pięknej Miłości
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w dniach od 18 do 21 sierpnia odbyło się XXII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe „Wesele Wesel”. Spotkanie to miało charakter przede wszystkim formacyjny. Nie zabrakło rozrywki, spacerów, wypoczynku. W pierwszy dzień do uczestników spotkania przyjechał i celebrował Eucharystię ks. biskup Tadeusz Bronakowski - przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Bezpośrednio po Mszy św. odbył się koncert zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej.

wes

 

 
Strona 7 z 32