Start Aktualności
Aktualności
Rodziny wielodzietne w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

Tradycyjnie podczas pierwszego weekendu listopada do Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach przybyły rodziny wielodzietne. Tym razem zaproszenie otrzymały rodziny z dekanatów żmigrodzkiego i gorlickiego oraz podopieczni MOPS z Rzeszowa, w sumie 162 osób z 24 rodzin. Czas od piątku do niedzieli wypełniony był modlitwą, spotkaniami formacyjno-edukacyjnymi w tym wykładami i warsztatami o tematyce „Promocja zdrowego i aktywnego fizycznie trybu życia” (prelekcje, prezentacje), a także godziwą rozrywką (zajęcia sportowe, wycieczki i spacery po Bieszczadach), możliwością jazdy konnej oraz zapoznaniem się z walorami Ośrodka tj. zwiedzeniem Centrum Ekumenicznego, Ogrodu Biblijnego i Zwierzyńca.

Z rodzicami, młodzieżą i dziećmi spotkania prowadzili: doktor medycyny Marian Dubniewicz, psycholog Alicja Dubniewicz, pedagog ks. Mariusz Wawrzynek, specjalista od uzależnień ks. Paweł Samborski, instruktor terapii zajęciowej Anna Kisiel, kucharka Anna Łukacz, instruktor jazdy konnej Marta Sowińska nauczyciele wychowania fizycznego Jacek Kisiel i Anna Szlęzak. Opiekę nad dziećmi sprawowały również: s. Agnieszka Chudy, s. Joanna Smagacz, Agnieszka Błaszkowicz i Urszula Słowik. Oprawę muzyczną podjęła Małgorzata Bury.

W sobotę w ciągu dnia każda rodzina otrzymała rzeczową pomoc: obuwie sportowe, dresy, kurtki, odzież sportową, zdrową żywność oraz środki czystości. Natomiast wieczorem zorganizowano zabawę integracyjną przy dźwiękach zespołu muzycznego.

W niedzielę po Eucharystii chętni udali się pieszo na wycieczkę po Bieszczadach, przez Zalew Myczkowiecki do „Źródełka” w Zwierzyniu, aby zaczerpnąć wody mającej właściwości lecznicze oczu.

Najważniejszym punktem pobytu w Myczkowcach było przybycie w sobotę Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Na początku Eucharystii Ojca Synodu powitała 10-osobowa rodzina z Łysej Góry. W homilii biskup nawiązał do Synodu Biskupów podkreślając jego wagę i istotę oraz zapewniając o wierności ewangelicznemu przesłaniu w dokumentach o małżeństwie jakie płynie z Rzymu.

Caritas zorganizowała zjazd rodzin dzięki dofinansowaniu przez Fundacje PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z Warszawy i MOPS z Rzeszowa.

Spotkaniem przy pomocy ks. Bogdana Janika kierował ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Siostra Joanna Smagacz

rodz

 
IX Spotkania Ekumeniczne
PDF Drukuj Email

W sobotę 17 października w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbyły się IX Spotkania Ekumeniczne dotyczące Kwestii narodowo – religijnych w Małopolsce w latach 1918 – 1939.

Zebranych gości serdecznie powitał gospodarz Ośrodka ks. Dyrektor Bogdan Janik.

Spotkanie prowadził ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa z Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Prelegenci zaprezentowali następujące tematy:

- „Przynależność wyznaniowa i obrządkowa grup etnicznych w Małopolsce okresu międzywojennego” – ks. prof. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- „Zagadnienia społeczno – narodowe i religijne w relacjach metropolitów lwowskich abp. Józefa Bilczewskiego” (Kościół obrządku łacińskiego) i abp. Andrzeja Szeptyckiego (Cerkiew obrządku greckokatolickiego) – ks. prof. Józef Wołczański z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

- „Kościół Polskokatolicki w Małopolsce w okresie międzywojennym” – ks. mgr Andrzej Pastuszek z parafii Kościoła Polskokatolickiego w Bażanówce.

- „Społeczność romska na pograniczu polsko – słowackim w okresie międzywojennym” – Dr Peter Kudrac – Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego ROM PODSKALKY ze Słowacji.

- „Narodziny i rozwój nacjonalizmu ukraińskiego” – Artur Brożyniak z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

- „Tutejszość w Bieszczadach, czyli o współistnieniu na pograniczu kulturowym” – Andrzej Potocki.

Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ prelegenci przedstawili dogłębną analizę i wnikliwe przybliżyli tematy, a zwłaszcza relacje, jakie występowały w grupach etnicznych i etnograficznych zamieszkujących tereny pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Są to bardzo istotne sprawy. Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej sesji ekumenicznej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku OIKUMENE CARPATHIA.

O godzinie 15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy Ośrodka na uroczystej Mszy św. Koncelebrze przewodniczył o. Jan Gruszka SJ, a homilię wygłosił ks. Piotr Bartnik. Kaznodzieja powiedział między innymi: „Jesteśmy wdzięczni organizatorom, a w szczególności księdzu Dyrektorowi, prelegentom tegorocznej sesji naukowej, że podejmując karpackie tematy historyczne, społeczne, narodowościowe możemy poznać prawdę, która służy naszemu lepszemu poznaniu historii, wyzwalaniu się z grzechów i przybliżaniu się do Chrystusa”.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestniczyli w modlitwie za Ojczyznę oraz o jedność Kościoła.

Kolejnym punktem programu była biesiada regionalna, podczas której koncertował zespół „Romane Anjela” ze Słowacji. Zaproszeni goście delektowali się wyśmienitymi regionalnymi potrawami przygotowanymi przez panie pracujące w kuchni OWR Myczkowce.

eku

 
Stypendyści z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W dniach 8 – 17 września 2015 roku w Ośrodku Caritas w Myczkowcach na obozie formacyjnym przebywało 260 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Duszpasterzami obozu byli: ksiądz Dariusz Kowalczyk, ksiądz Paweł Walkiewicz i ojciec Wiesław Dawidowski. W czasie trwania obozu każdy dzień rozpoczynał się Jutrznią oraz medytacją wybranych tekstów Ojca Świętego: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Codziennym punktem kulminacyjnym była Eucharystia, a szczegółowe rozważania tekstów Pisma Świętego prowadzone były w Kręgach Biblijnych. Przez pierwsze dwa dni liderzy Fundacji składali sprawozdania z działalności, którą prowadzą w swoich ośrodkach akademickich. Po przyjeździe tegorocznych absolwentów szkół średnich rozpoczął się jedyny taki czas w życiu stypendystów, który merytorycznie i duchowo przygotował ich do rozpoczęcia nowego etapu w ich edukacji.

dnt

 
Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W piękną słoneczną niedzielę Ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej gościł dzieci zrzeszone w Podwórkowych Kółkach Różańcowych.  W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób. Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem księdza Biskupa Jana Niemca – biskupa pomocniczego Diecezji Kamieniecko – Podolskiej. Koncelebransami byli: ojciec Piotr Dettlaff CSsR - opiekun Podwórkowych Kółek Różańcowych, Ksiądz Bogdan Janik – Dyrektor Ośrodka Caritas w Myczkowcach, ksiądz dr Jerzy Gałązka – pracownik Kurii Archidiecezji Przemyskiej. W spotkaniu uczestniczyła Magdalena Buczek, która w wieku dziewięciu lat założyła pierwsze Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci, którego celem miało być wspólne spędzanie czasu na modlitwach z różańcem. Podobne grupy modlitewne działają w 30 krajach i należy do nich ponad 137 tys. dzieci.

kol

 
Podsumowanie VI turnusu kolonii letniej
PDF Drukuj Email

Od 17 do 30 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 167 dzieci z dekanatu sokołowskiego oraz dzieci wytypowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Dębicy, Brzostku, Czarnej Dębickiej, Jodłowej, Pilzna, Żyrakowa, Ostrowa, dzieci z Domu Dziecka w Rzeszowie oraz dzieci z Chodowiczi koło Lwowa.

tur6

 
Strona 10 z 31