Start Aktualności
Aktualności
"Krąg radości" w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W dniach 9-18 lipca br. w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach odbywał się I wakacyjny turnus kolonii dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych. W letnim wypoczynku wzięło udział ponad 130 uczestników głównie z dekanatu bieckiego, Gminy Skołyszyn i Niebylec oraz z Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF i Domu Dziecka z Wolicy. Kierownikiem kolonii była Krystyna Ostrowska.

tur1

 
Kolonia polonijna z Ukrainy
PDF Drukuj Email

W dniach od 10 do 23 czerwca br. na zaproszenie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach odpoczywało na kolonii 142 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy. Dzieci przyjechały z Czortkowa, Koziatynia, Lwowa, Sławuty i Wołodarska. Odpoczynek został zrealizowany przy finansowym wsparciu Kancelarii Senatu (dla 18 dzieci). Resztę środków pokrył Biskup Rzeszowski, a także Caritas Polska, Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Wojewódzki Dom Kultury z Rzeszowa. Razem z dziećmi z Ukrainy przyjechało 13 opiekunów. Kadrę na kolonii dopełniło 6 wolontariuszy z Polski, 2 pielęgniarki. Funkcję kierownika tradycyjnie pełniła pani Maria Miąso, a nad całością czuwał ks. Bogdan Janik – dyrektor OWR w Myczkowcach.

Dzieci codziennie uczestniczyły we Mszy św. ze specjalnie skierowaną do nich homilią. W ramach pobytu na kolonii dzieci z Ukrainy pogłębiały znajomość języka polskiego, którego lekcje prowadziła mgr Agata Chmura. Koloniści poznawali również kulturę i zwyczaje swoich przodków, integrowali się z polskimi dziećmi odwiedzającymi Ośrodek. Brały udział w różnych konkursach: plastycznym, muzycznym i sportowych. Koloniści prezentowali swoje talenty występując w strojach ludowych podczas niedzielnego koncertu dla mieszkańców okolicznych miejscowości i turystów odwiedzających Ośrodek. Dzieci korzystały z atrakcji Ośrodka, zwiedzały Ogród Biblijny, Centrum Kultury Ekumenicznej, mini Zoo, Centrum Promocji Obszarów Natura 2000. Pod opieką przewodników uczestniczyły w wyprawie na Tarnicę i Połoninę Wetlińską. Odbywały też piesze wycieczki szlakami wokół Ośrodka.

21 czerwca br. w Rzeszowie – w stolicy diecezji – koloniści spotkali się z księdzem biskupem Kazimierzem Górnym; który w kościele św. Krzyża celebrował w ich intencji Eucharystię. W homilii biskup pozdrowił uczestników, dziękując im za kultywowanie tradycji i piękne śpiewy. Wyraził także wdzięczność kadrze za charytatywną pracę. Podczas liturgii dzieci śpiewały pieśni w języku polskim i ukraińskim.

Stało się tradycją, że po Mszy św. nasi goście zostali poczęstowani pizzą i lodami - przy posłudze członków SKC z IX Gimnazjum w Rzeszowie.

Po smacznym i obfitym posiłku dzieci udały się na spacer i zwiedzanie miasta, które zakończyło się przy fontannie multimedialnej.

Na zakończenie turnusu podczas uroczystego podsumowania pobytu wszyscy uczestnicy kolonii otrzymali plecaki z przyborami szkolnymi oraz wiele innych upominków. Radosne i pełne wrażeń po pobycie w kraju swych przodków wróciły do swoich rodzin.

Wypoczynek dla dzieci polonijnych współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Ukr

logo

 
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

7 maja 2016 r. odbyła się już dziewiąta z kolei Konferencja Biblijna pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W Ośrodku Caritas w Myczkowcach zgromadziło się około 220 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka.

Pierwszy wykład zatytułowany „Biblijny obraz Miłosiernego Boga” wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz profesor zaznaczył, że termin miłosierny jest bardzo wieloznaczny. W całym Piśmie Świętym dostrzegamy Boga Miłosiernego, ale pojęcie Boga Miłosiernego pojawiło się dopiero w Nowym Testamencie. Ludzie Starego Testamentu pojęcia Boga Miłosiernego nie znali. Na przykładzie tego przymiotu Pana Boga Miłosiernego możemy dostrzec rozwój różnych pojęć w Biblii. Pan Bóg objawia się powoli. Miłosierdzie to miłość w kontekście zła moralnego, które tej miłości nie potrafi przezwyciężyć. Bóg miłosierny potrzebuje człowieka, żeby z nim współpracował. Człowiek może Panu Bogu postawić tamę, czyli nie przyjąć miłosierdzia.

konf

 

 
Droga Krzyżowa Służb Mundurowych
PDF Drukuj Email

W dniu 18 marca 2016 r. odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla służb mundurowych Województwa Podkarpackiego.

To już szósty rok, kiedy to w piątek przed Niedzielą Palmową, gromadzą się przedstawiciele służb mundurowych wraz z kapelanami oraz władze samorządowe okolicznych gmin i powiatów. Reprezentantami służb były formacje: Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Służby Więziennej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Wojska Polskiego, Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnych Lasów Państwowych, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty.

Nabożeństwo rozpoczęło się przed wejściem do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Zwierzyniu. Kolejnymi stacjami Drogi Krzyżowej były kapliczki zbudowane wzdłuż drogi prowadzącej do groty Matki Bożej. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Księdza Biskupa Jana Wątroby ofiarowanej w intencji służb mundurowych Województwa Podkarpackiego. Ksiądz Biskup w homilii podkreślił wartość służby bliźnim i Ojczyźnie. Nawiązał do osoby św. Józefa, który w cichości, milczeniu, bez rozgłosu służył Panu Jezusowi i dał nam przykład ofiarnej służby drugiemu człowiekowi.

Organizacją nabożeństwa zajął się i rozważania Drogi Krzyżowej przygotował Hufiec Bieszczadzki w Lesku im. Wincentego Pola.

sluzby

 
Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w dniach 26-28 luty i 4-6 marca br. spotkali się członkowie Parafialnych Zespołów Caritas na corocznych rekolekcjach wielkopostnych. Łącznie uczestniczyło 408 osób z 215 parafii Diecezji Rzeszowskiej. Obydwie serie prowadził ks. dr Wiesław Szurek. Uczestnicy rekolekcji z uwagą słuchali głoszonych homilii i konferencji, w których rekolekcjonista nawiązując do bulli Ojca Świętego Franciszka „Misericordiae Vultus” powiedział m. in. „Główna belka duszpasterskiego działania Kościoła to miłosierdzie. Tu ukazuje się wiarygodność Kościoła.” Słuchacze usłyszeli również słowa Benedykta XVI: „Religia chrześcijańska to nie idea, ale żywy związek z żywą Osobą Jezusa Chrystusa, który pozwala nam poznawać oblicze Miłosiernego Boga… Bóg miłosierny, to Bóg wierny, bo my ludzie łamiemy przymierze, czy inne zobowiązania.” Warto zapamiętać także słowa, że „Rok Miłosierdzia to Rok Taboru.”

Na zakończenie tych duchowych zmagań uczestnicy ucałowali relikwie św. Jana Pawła II z intencją zapamiętania jego słów: „miłosierdzie i chrześcijaństwo to jedno…”.

Odbyły się również dwa spotkania podejmujące praktyczny wymiar działalności charytatywnej w diecezji, które prowadzili: ks. Stanisław Słowik i s. Joanna Smagacz. Uczestników pierwszej serii rekolekcji odwiedził bp Edward Białogłowski, drugiej – bp Jan Wątroba.

 

 
Strona 10 z 33