Start Aktualności
Aktualności
Opłatek Przewodników
PDF Drukuj Email

W niedzielę 8 stycznia 2017 roku w OWR Caritas w Myczkowcach odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorami było Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty oraz Ośrodek Caritas w Myczkowcach. Oprócz stałego grona przewodników turystycznych wzięli w nim udział także zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, GOPR, oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji współpracujących w dziedzinie turystyki, oraz sympatycy gór. Łącznie uczestniczyło w nim około 120 osób.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Mszy św. sprawowanej w intencji uczestników oraz ich rodzin w kaplicy Ośrodka, której przewodniczył ks. Bp Kazimierz Górny, a homilię wygłosił ks. dr Marek Story – wicekanclerz Kurii Rzeszowskiej.

opl

Spotkanie kontynuowano w auli Ośrodka. Ks. Bogdan Janik - dyrektor OWR Myczkowce powitał szanownych gości i przedstawił program. Po modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie noworoczne życzenia.

Następnie zgodnie z programem zaproszeni prelegenci omówili następujące tematy:

1. Przewodnik w Biblii – ks. dr Wojciech Radomski, Instytut Teologiczno – Pastoralny w Rzeszowie.

2. Ekologia w Biblii - ks. dr Adam Kubiś, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3. Wykorzystanie dzikich bieszczadzkich roślin w okresie zimy i przedwiośnia – Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy.

4. Relacja z wyprawy w Góry Tien – Szan i Pamir – Łukasz Łagoźny, Sanok.

Wszystkie wystąpienia cieszyły się zainteresowaniem i niewątpliwie będą inspiracją do jeszcze aktywniejszego działania.

W Godzinie Miłosierdzia w kaplicy Ośrodka odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego polecając w niej zmarłych przewodników i zawierzając Panu Bogu sprawy Ojczyzny oraz kolejny rok pracy.

 
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

W Ośrodku Caritas w Myczkowcach 12 listopada zgromadziło się około 220 osób na dziesiątej już z kolei Konferencji Biblijnej pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka.

Pierwszy wykład zatytułowany: „Biblia o królowaniu Boga” wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Temat drugiego wykładu podejmował zagadnienie: „Wydarzenie pod Cezareą Filipową (Mk 9,27-33) i jego znaczenie dla formacji Jezusowego ucznia w Ewangelii wg. św. Marka”. Wygłosił go ks. dr Tomasz Bąk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Następny wykład: „Muzyka instrumentalna w Starym Testamencie. KSIĘGI HISTORYCZNE” przedstawił ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czwarty wykład: „Mało znane rośliny biblijne cz. III” zaprezentowała dr hab. Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z Katedry Roślin Ozdobnych.

Piąty wykład: „Krzyż w życiu Jezusa z Nazaretu” wygłosił ks. dr hab. Jacenty Mastej wykładowca Katolickiego Uniwersytetu.

Ostatni temat: „Symbole obietnic dla zwycięzcy w walce o wiarę wg Apokalipsy Św. Jana 2,3” przybliżyła słuchaczom dr Ewa Janus z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta Msza św. celebrowana w Godzinie Miłosierdzia w kaplicy Ośrodka, której przewodniczył ks. dr Marek Dzik – dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek.

Kontynuacją Mszy św. była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą animowała grupa młodzieży MOST z Targowisk.

kon

 
Sesja naukowa w Ośrodku Caritas
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w sobotę 15 października odbyły się X Spotkania Ekumeniczne, których tematem były: „Działania wojenne na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w latach 1939 -1944”.

Licznie zebranych gości serdecznie powitał gospodarz Ośrodka ks. Dyrektor Bogdan Janik, który wprowadził w temat sesji naukowej.

eku

Prelegenci zaprezentowali następujące zagadnienia:

1. Wojna Słowacko - Polska w 1939 r. Działania militarne na terenie Beskidu Niskiego i Bieszczadów - mgr Józef Stolarczyk - Bachórz.

2. „Jazda szturmowa na Lwów” (8-12.IX.1939) - fakty i mity na temat szlaku bojowego niemieckiej 1 Dywizji Górskiej podczas Kampanii Polskiej '39 - Paweł Kukurowski – Wrocław.

3. Fortyfikacje II wojny światowej w Bieszczadach - mgr Robert Bańkosz Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku.

4. „Działalność ukraińskich nacjonalistów w Bieszczadach w latach 1939 - 1944” - Artur Brożyniak - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.

5. Trasa kurierska ZWZ - AK, kryptonim „LAS” - Krystyna Chowaniec - Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sanoku.

6. Bitwa o wzgórze 995. Działania 1 Armii Gwardii w rejonie głównego grzbietu karpackiego na odcinku Czerenin - Płasza jesienią 1944 roku - dr Piotr Sadowski - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.

Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ prelegenci przedstawili dogłębną analizę i szczegółowo wyjaśnili trudne zagadnienia. Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej sesji ekumenicznej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku OIKUMENE CARPATHIA.

O godzinie 15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy Ośrodka na uroczystej Mszy św. Koncelebrze przewodniczył ks. bp. Kazimierz Górny, a homilię wygłosił ks. prałat Władysław Jagustyn – proboszcz parafii Św. Krzyża w Rzeszowie.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestniczyli w modlitwie za Ojczyznę oraz o jedność Kościoła.

Kolejnym punktem programu była biesiada regionalna, podczas której koncertował zespół „MOST” z Targowisk koło Krosna. Zaproszeni goście delektowali się wyśmienitymi regionalnymi potrawami przygotowanymi przez panie pracujące w kuchni OWR Myczkowce.

 
Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w dniach 5 – 15 września 2016 roku na obozie formacyjnym przebywało 210 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Duszpasterzami obozu byli: ksiądz Dariusz Kowalczyk, który jest członkiem Zarządu Fundacji, a na obozie pełnił funkcję dyrektora oraz ksiądz Paweł Walkiewicz – ojciec duchowny Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Funkcję menadżera obozu, jak zawsze, pełniła pani Katarzyna Kieler. W czasie trwania obozu każdy dzień rozpoczynał się Jutrznią oraz medytacją wybranych tekstów Ojca Świętego: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Codziennym punktem kulminacyjnym była Eucharystia z homilią dotyczącą Błogosławieństw. Natomiast szczegółowe rozważania tekstów Pisma Świętego prowadzone były w Kręgach Biblijnych. Przez pierwsze dwa dni liderzy Fundacji składali sprawozdania z działalności, którą prowadzą w swoich ośrodkach akademickich. Po przyjeździe tegorocznych absolwentów szkół średnich rozpoczął się jedyny taki czas w życiu stypendystów, który merytorycznie i duchowo przygotował ich do rozpoczęcia nowego etapu w ich edukacji. Organizatorzy zadbali, aby pobyt w Ośrodku Caritas w Myczkowcach upłynął maturzystom pod znakiem duchowej przemiany, dobrej zabawy i integracji. Był to czas zawierania przyjaźni, które rozkwitną zapewne już w czasie studiowania, we wspólnotach akademickich. W celu mocniejszej integracji uczestników, przygotowano dla nich liczne atrakcje: warsztaty i szkolenia, piesze wędrówki, możliwość jazdy konnej, ognisko, dyskoteki, wieczór pogodny.

fdnt

 

 
V turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach od 22 do 31 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 120 dzieci z dekanatów: Rzeszów – Północ, Kolbuszowa – Wschód, Kolbuszowa – Zachód, dzieci z Domu Dziecka  w Rzeszowie oraz dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie.

Opiekę nad kolonistami sprawowało trzynastu wychowawców oraz trzy panie pielęgniarki. Posługę kapelanów pełnili: ks. dr hab. Jacenty Mastej -  profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks. dr hab. Janusz Miąso - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz alumn seminarium rzeszowskiego Arkadiusz Król. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, realizując także tematykę programu kolonijnego pt. „Szczęśliwe dni”.

t.5

 
Strona 10 z 35