Start Aktualności
Aktualności
Wielkopostne rekolekcje dla członków PZC
PDF Drukuj Email

rek

„Idźcie i głoście” – hasło Roku Liturgicznego towarzyszyło wielkopostnym rekolekcjom dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które w dwóch seriach tj. od 10 do 12 marca i od 17 do 19 marca br. odbyły się w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, którym przewodniczył ks. dr Stanisław Mazur - proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach. W tych duchowych ćwiczeniach wzięło udział 414 osób z 207 parafii (w tym 2 osoby z parafii Chodowiczi na Ukrainie).

Rekolekcjonista tematykę głoszonych homilii i konferencji związał z jubileuszem 300 lat koronacji Jasnogórskiego Obrazu, a także 100 lat od objawień Maryi w Fatimie i miłosierdzia w posłudze św. Brata Alberta (z racji Roku tego świętego ogłoszonego przez Polski Parlament).

Do uczestników pierwszej serii rekolekcji w sobotę 11 marca przybył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Podczas sprawowanej Eucharystii nasz arcypasterz dziękując za posługę pomagania zachęcił do podjęcia nowego wyzwania związanego z akcją Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Biskup zalecił, by każdy dekanat podjął opiekę nad 1 rodziną z Aleppo, aby w ten sposób z tej pomocy skorzystało co najmniej 25 rodzin.

Odprawiających rekolekcje w drugim terminie odwiedził ks. bp Kazimierz Górny, który przybył do Myczkowiec w niedzielę 19 marca. Po wspólnej Eucharystii - na spotkaniu w auli - założyciel Caritas Diecezji Rzeszowskiej podzielił się swoimi przeżyciami z pobytu w Ziemi Świętej, z której powrócił poprzedniego dnia.

Wieloletnią praktyką rekolekcji są spotkania i warsztaty, podczas których zespoły wzajemnie się ubogacają różnymi formami podejmowanych dzieł miłosierdzia. Jednym z ważniejszych tematów było m.in. przygotowanie się do jubileuszu 25-lecia diecezjalnej Caritas oraz odpowiedź na apel naszego biskupa dotycząca włączenia się w program „Rodzina Rodzinie”, w którym już kilka parafii uczestniczy.

Spotkania prowadził ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz s. Joanna Smagacz.

tekst i foto S. Joanna Smagacz

rek

 
II turnus zimowiska w Ośrodku Caritas w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W dniach od 21 do 27 stycznia 2017 roku w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbył się II turnus zimowiska, na którym wypoczywało 115 dzieci i młodzieży z dekanatów: Kolbuszowa – Wschód, Kolbuszowa – Zachód, Sokołów oraz 16 dzieci z Kałusza na Ukrainie.

Opiekę nad dziećmi sprawowało dziesięciu wychowawców oraz trzy panie pielęgniarki. Posługę kapelana pełnili: dyrektor Ośrodka – ks. Bogdan Janik oraz ks. Józef Mucha – dyrektor Diecezjalnego Wydawnictwa Bonus Liber. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, realizując także tematykę programu dydaktyczno – wychowawczego: „Dzieci w wielkiej rodzinie ludzi”.

zim

 
Ferie zimowe z Caritasem w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W dniach 14 – 20 stycznia 2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbyło się zimowisko zorganizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W zimowym wypoczynku wzięło udział blisko 100 dzieci z trzech dekanatów Diecezji Rzeszowskiej: Rzeszów – Wschód, Ropczyce oraz Wielopole Skrzyńskie. Opiekę nad dziećmi sprawowało 10 wychowawców. Kierownikiem turnusu był Jan Lewandowski.

zima

Podczas zimowiska realizowany był program dydaktyczno - wychowawczy pt. „Dzieci w wielkiej rodzinie ludzi”. W programie każdego dnia znalazły się: wspólna Eucharystia, tematyczne spotkania w grupach, gry i zabawy na śniegu oraz w auli Ośrodka. W trakcie zimowiska odbywały się także liczne konkursy, a wśród nich: wiedzy religijnej, plastyczny, sportowy, muzyczny, taneczny.

Dzieci spotkały się m. in. ze Stanisławem Orłowskim – przewodnikiem beskidzkim i terenowym oraz przewodnikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przodownikiem turystyki górskiej i pieszej, który zaprezentował najbardziej znane gatunki zwierząt i roślin występujących w Bieszczadach.

Z dziećmi spotkali się również pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa, którzy poprowadzili lekcję historii na temat Powstania Styczniowego oraz przeprowadzili konkurs piosenki patriotycznej.

Do wypoczywających w Ośrodku dzieci przyjechał z pasterskim błogosławieństwem bp Jan Wątroba przywożąc dla wszystkich uczestników słodkie upominki. Z tej okazji dzieci przygotowały jasełkowy montaż słowno - muzyczny zatytułowany: „Co przynieść w darze nowonarodzonemu Jezusowi?”. Biskup zwracając się do dzieci i wychowawców przywołał osobę krakowskiego apostoła ubogich św. Brata Alberta - podkreślając jego bezinteresowność i troskę o najbardziej potrzebujących. Bp Jan Wątroba wyraził wdzięczność wszystkim wolontariuszom i dobroczyńcom, dzięki którym odbywają się zimowiska i kolonie letnie w Ośrodku Caritas w Myczkowcach.

Wśród darczyńców tegorocznego zimowiska znaleźli się m.in. Joanna i Kazimierz Janikowie z firmy „Janipek” z Trzebowniska, którzy ofiarowali wszystkie więdliny, mięso i artykuły spożywcze oraz firma Res - Drop z Rzeszowa.

Uczestnicy zimowego wypoczynku z bagażem wielu nowych przyjaźni, radości, wiadomości, ubogaceni duchowo powrócili do swoich rodzinnych domów.

Ks. Krzysztof Cieśla

Fot. Bogusława Rurak/ ks. Roman Czenczek

 
Opłatek Przewodników
PDF Drukuj Email

W niedzielę 8 stycznia 2017 roku w OWR Caritas w Myczkowcach odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorami było Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty oraz Ośrodek Caritas w Myczkowcach. Oprócz stałego grona przewodników turystycznych wzięli w nim udział także zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, GOPR, oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji współpracujących w dziedzinie turystyki, oraz sympatycy gór. Łącznie uczestniczyło w nim około 120 osób.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Mszy św. sprawowanej w intencji uczestników oraz ich rodzin w kaplicy Ośrodka, której przewodniczył ks. Bp Kazimierz Górny, a homilię wygłosił ks. dr Marek Story – wicekanclerz Kurii Rzeszowskiej.

opl

Spotkanie kontynuowano w auli Ośrodka. Ks. Bogdan Janik - dyrektor OWR Myczkowce powitał szanownych gości i przedstawił program. Po modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie noworoczne życzenia.

Następnie zgodnie z programem zaproszeni prelegenci omówili następujące tematy:

1. Przewodnik w Biblii – ks. dr Wojciech Radomski, Instytut Teologiczno – Pastoralny w Rzeszowie.

2. Ekologia w Biblii - ks. dr Adam Kubiś, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3. Wykorzystanie dzikich bieszczadzkich roślin w okresie zimy i przedwiośnia – Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy.

4. Relacja z wyprawy w Góry Tien – Szan i Pamir – Łukasz Łagoźny, Sanok.

Wszystkie wystąpienia cieszyły się zainteresowaniem i niewątpliwie będą inspiracją do jeszcze aktywniejszego działania.

W Godzinie Miłosierdzia w kaplicy Ośrodka odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego polecając w niej zmarłych przewodników i zawierzając Panu Bogu sprawy Ojczyzny oraz kolejny rok pracy.

 
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

W Ośrodku Caritas w Myczkowcach 12 listopada zgromadziło się około 220 osób na dziesiątej już z kolei Konferencji Biblijnej pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka.

Pierwszy wykład zatytułowany: „Biblia o królowaniu Boga” wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Temat drugiego wykładu podejmował zagadnienie: „Wydarzenie pod Cezareą Filipową (Mk 9,27-33) i jego znaczenie dla formacji Jezusowego ucznia w Ewangelii wg. św. Marka”. Wygłosił go ks. dr Tomasz Bąk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Następny wykład: „Muzyka instrumentalna w Starym Testamencie. KSIĘGI HISTORYCZNE” przedstawił ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czwarty wykład: „Mało znane rośliny biblijne cz. III” zaprezentowała dr hab. Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z Katedry Roślin Ozdobnych.

Piąty wykład: „Krzyż w życiu Jezusa z Nazaretu” wygłosił ks. dr hab. Jacenty Mastej wykładowca Katolickiego Uniwersytetu.

Ostatni temat: „Symbole obietnic dla zwycięzcy w walce o wiarę wg Apokalipsy Św. Jana 2,3” przybliżyła słuchaczom dr Ewa Janus z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta Msza św. celebrowana w Godzinie Miłosierdzia w kaplicy Ośrodka, której przewodniczył ks. dr Marek Dzik – dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek.

Kontynuacją Mszy św. była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą animowała grupa młodzieży MOST z Targowisk.

kon

 
Strona 10 z 36