Start Aktualności
Aktualności
I turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach 6-17 lipca odbył się I turnus Kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wypoczywało na nim 105 dzieci z różnych zakątków diecezji. Dzieci przyjechały z dekanatów: Rzeszów-Wschód, Dębowiec, Gminy Skołyszyn, Domu Dziecka z Wolicy oraz Szkoły Specjalnej z Frysztaka. Kadrę kolonijną stanowili: kierowniczka Agnieszka Podkalicka, 9 wychowawców, 2 pielęgniarki i 2 muzyczne. Nad całością czuwał i jednocześnie pełnił funkcję kapelana ks. Bogdan Janik.

t.1

Podczas kolonii realizowany był program dydaktyczno-wychowawczy pt. „Szczęśliwe dni”, który zawierał propozycję aktywnego odpoczynku z dziećmi. Koloniści codziennie brali udział we Mszy św., wsłuchiwali się w tematyczne homilie, mieli okazję skorzystać z sakramentu pokuty oraz mogli nauczyć się wielu piosenek religijnych. Poznawali świat Biblii zwiedzając Ogród Biblijny i wsłuchując się w opowiadania biblijne związane z tym miejscem. W trakcie dziesięciodniowego pobytu dzieci odwiedziły Centrum Kultury Ekumenicznej oraz Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 znajdujące się na terenie Ośrodka.

Do kolonistów przybywali liczni goście z wykładami i ciekawostkami. WORD z Krosna, Automobil Klub z Rzeszowa, ITD Rzeszów oraz PZM Rzeszów i KKP Lesko, a także PSP Lesko uczył dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i przypominał o bezpieczeństwie podczas wakacji. Instytut Pamięci Narodowej z Rzeszowa przygotował lekcję historii na temat 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Dzieci brały udział w pieszych wycieczkach m. in. do rezerwatu krajobrazowego „Przełom Sanu pod Zwierzyniem”, śladami bobrów do Uherzec Mineralnych, do Źródełka i przełomu Sanu w Zwierzyniu oraz nad Jezioro Myczkowieckie. Koloniści mieli również okazję zobaczyć zaporę w Solinie.

Każdego dnia wychowawcy opiekujący się poszczególnymi grupami organizowali liczne gry i zabawy. Odbywały się konkursy: religijny, piosenki, tańca, plastyczny i konkursy sportowe.

Do wypoczywających dzieci przybył także z pasterskim błogosławieństwem oraz cukierkami bp Edward Białogłowski wraz z ks. Stanisławem Słowikiem i s. Agatą. Podczas spotkania z gośćmi dzieci zaprezentowały montaż słowno–muzyczny zaczerpnięty z poezji ks. Jana Twardowskiego pt. „Gdzie jest Święty Józef”.

 
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

17 maja 2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z inicjatywy ks. Dyrektora Bogdana Janika został otwarty Ogród Biblijny. Tego też dnia odbyła się Konferencja Biblijna. Tradycją Ośrodka stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej. Znani prelegenci przybliżają licznie zgromadzonym słuchaczom ciekawe zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W sobotę 11 maja 2019 r. odbyła się Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli naszego OWR Caritas zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka oraz Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

Pierwszy wykład - „Znaczenie i symbolika góry Moria i góry Golgota” wygłosił doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka,- PhD. PU v Prešove, Słowacja. Następny wykład – „Złoto w Biblii” zaprezentował dr inż. Józef Górny. Kolejny wykład – „Wymiar religijny i muzyczny Psalmu Miserere mei Deus (Psalm 50)” – opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – Uniwersytet Rzeszowski. Czwarty wykład – „Pozytywny obraz cudzoziemców w Starym Testamencie" wygłosił ks. dr Marek Dzik – Instytut Teologiczno - Pastoralny w Rzeszowie. Piąty wykład – „Gorejący krzew, rajskie drzewo poznania, pachnące mandragory i inne zagadkowe rośliny biblijne” – przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa. Ostatni temat – „Przylgnięcie do Boga jako remedium na lęk, poczucie obcości i zagrożenia (Jr, Pwt)” – omówiła s. dr hab. Joanna Nowińska SM, UPJPII w Krakowie.

kon_25

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Konferencja zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił ks. dr Marek Dzik. Kaznodzieja zachęcał między innymi do ciągłego poszerzania znajomości Pisma świętego oraz do karmienia się i życia Słowem Bożym.

 
Droga Krzyżowa Służb Mundurowych
PDF Drukuj Email

W piątkowe popołudnie  12 marca 2019r. w Zwierzyniu odbyło się  po raz dziewiąty nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla służb mundurowych Województwa Podkarpackiego. Zgromadzili się na nim przedstawiciele służb mundurowych wraz z kapelanami oraz władze wojewódzkie, samorządowe okolicznych gmin i powiatów. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się pod hasłem „Krzyż znakiem służby i ofiary”. Poprzez udział w tym Nabożeństwie funkcjonariusze co roku przypominają, że są w służbie pokoju i bezpieczeństwa, dla dobra innych ludzi.

dr_1

Głównym organizatorem tegorocznego nabożeństwa była Inspekcja Transportu Drogowego. Rozważania przygotowała Pani Małgorzata Świeboda  - Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy to: Krajowa Administracja Skarbowa, Policja, Koła Łowieckie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Lasy Państwowe, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Miejska, Związek Strzelecki „Strzelec”, Bieszczadzki Park Narodowy, Harcerze, Przewodnicy Turystyczni ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej wszyscy zgromadzili się w kaplicy Królowej Matki Pięknej Miłości w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego ofiarowana w intencji służb mundurowych, ich rodzin oraz pozostałych uczestników.

 
Katechezy przedmałżeńskie
PDF Drukuj Email

kat_123

 
XII Spotkania Ekumeniczne
PDF Drukuj Email

W sobotę 13 października w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Caritas Myczkowce odbyły się XII Spotkania Ekumeniczne połączone z sesją naukową "Nasze drogi do niepodległości".

eku_14

 
Strona 2 z 35