Stypendyści FDNT w Myczkowcach

„Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło obozu formacyjnego dla podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy zdali maturę i przygotowują się do rozpoczęcia studiów. 180 stypendystów przebywało w naszym Ośrodku od 13 do 21 września. Duszpasterzami obozu byli: ksiądz Dariusz Kowalczyk, który jest przewodniczącym Zarządu Fundacji, a na obozie pełnił funkcję dyrektora oraz ksiądz Paweł Walkiewicz – ojciec duchowny Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji. Funkcję menadżera obozu, pełniła pani Katarzyna Obrębska. W czasie trwania obozu każdy dzień rozpoczynał się Jutrznią oraz medytacją wybranych tekstów Ojca Świętego: Jana Pawła II.

O godzinie 1500 stypendyści w kaplicy Ośrodka modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Codziennym punktem kulminacyjnym była Eucharystia z homilią. Szczegółowe rozważania tekstów Pisma Świętego prowadzone były w Kręgach Biblijnych. Przez pierwsze dwa dni liderzy Fundacji składali sprawozdania z działalności, którą prowadzą w swoich ośrodkach akademickich. Po przyjeździe tegorocznych absolwentów szkół średnich rozpoczął się jedyny taki czas w życiu stypendystów, który merytorycznie i duchowo przygotował ich do rozpoczęcia nowego etapu w ich edukacji. Organizatorzy zadbali, aby pobyt w Ośrodku Caritas w Myczkowcach upłynął maturzystom pod znakiem duchowej przemiany, dobrej zabawy i integracji. Był to czas zawierania przyjaźni, które rozkwitną zapewne już w czasie studiowania, we wspólnotach akademickich. Stypendyści spotkali się z Pawłem Krzemińskim redaktorem Radia Plus i zastępcą kierownika redakcji publicystyki TAI, autorem i gospodarzem programu publicystyczno - religijnego z udziałem radiosłuchaczy „Nocne światła w Radiu Plus” oraz z Grzegorzem Kasjaniukiem redaktorem Polskiego Radia Olsztyn i autorem książki „Czego słuchasz”. W celu mocniejszej integracji uczestników, przygotowano dla nich liczne atrakcje: warsztaty i szkolenia, piesze wędrówki, możliwość jazdy konnej, ognisko, dyskoteki, wieczór pogodny oraz koncert bieszczadzkiego artysty Piotra Rogali.

W czwartek po porannej Mszy św. stypendyści rozjechali się do rodzinnych domów, gotowi na rozpoczęcie nowego roku akademickiego i pełni nadziei na życie w jedności z Panem Bogiem.

Fot. Paweł Żulewski

dz

Więcej informacji o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na www.dzielo.pl